Thủ tục hành chính

Cấp giấy phép phát hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc Trung ương

Cập nhật: 08 Tháng Chín 2016  /  6485 lượt xem
Trình tự thực hiện - Cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang (sau đây gọi chung là tổ chức) ở Trung ương muốn sản xuất, phát hành băng, đĩa phải gửi đơn xin phép đến Cục Nghệ thuật biểu diễn.
- Cục Nghệ thuật biểu diễn xem xét cấp giấy phép trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn. Trường hợp cần kéo dài thời gian thì tối đa không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đơn. 
Trường hợp không cấp phép phải trả lời cho đơn vị xin phép bằng văn bản và nêu rõ lý do.  
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục Nghệ thuật biểu diễn
Thành phần, số lượng hồ sơ - Thành phần hồ sơ: 
Đơn đề nghị cấp giấy phép phát hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu (Mẫu 7 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết 05 ngày kể từ ngày nhận đơn. 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Tổ chức.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.....
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm) Đơn đề nghị cấp giấy phép phát hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu (Mẫu 7 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011).
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.
- Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTT ngày 05 tháng 8 năm 1999 ban hành Quy chế sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu hành, kinh doanh băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình ca nhạc sân khấu. Có hiệu lực từ ngày 20/8/1999.
- Quyết định số 37/2005/QĐ-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác. Có hiệu lực từ ngày 20/7/2005.
- Quyết định số 39/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 24  tháng 04 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Nghệ thuật biểu diễn. Có hiệu lực từ ngày 21/5/2008. 
- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 25/7/2011.
Tải về mẫu thủ tục
  1. Đơn đề nghị cấp giấy phép ....;


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội;
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd@cucnghethuatbieudien.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý