Thủ tục hành chính

Thủ tục cấp nhãn kiểm soát dán trên băng, đĩa cho các đơn vị phát hành băng, đĩa trên toàn quốc

Cập nhật: 07 Tháng Chín 2016  /  1729 lượt xem
Trình tự thực hiện - Tổ chức, cá nhân thuộc trung ương sản xuất băng, đĩa (kể cả Nhà xuất bản), doanh nghiệp nhập khẩu băng, đĩa để kinh doanh trước khi phát hành băng, đĩa phải gửi hồ sơ đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp nhãn kiểm soát.
- Cục Nghệ thuật biểu diễn có trách nhiệm cấp nhãn cho các đối tượng đề nghị. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do. 
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục Nghệ thuật biểu diễn
Thành phần, số lượng hồ sơ - Thành phần hồ sơ: 
(1) Đơn đề nghị cấp nhãn kiểm soát băng, đĩa ca nhạc, sân khấu (Mẫu 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2012);
(2) Bản sao quyết định cho phép lưu hành có giá trị pháp lý (đối với trường hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép lưu hành).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Nghệ thuật biểu diễn
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính.
Lệ phí - Lệ phí cấp và dán tem kiểm soát băng, đĩa có chương trình: Đối với băng hình: 250 đồng/1 băng.
- Lệ phí cấp và dán tem kiểm soát băng, đĩa có chương trình: Đối với đĩa tiếng, đĩa hình (CD, VCD, DVD): 200 đồng/đĩa.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm) Đơn đề nghị cấp nhãn kiểm soát băng, đĩa ca nhạc, sân khấu (Mẫu 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2012).
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.
- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 27/02/2012.
- Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTT ngày 05 tháng 8 năm 1999 ban hành Quy chế sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu hành, kinh doanh băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình ca nhạc sân khấu. Có hiệu lực từ ngày 20/8/1999.
- Thông tư số 21/2009/TT-BTC ngày 04 tháng 02 năm 2009 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp và dán tem kiểm soát băng, đĩa có chương trình. Có hiệu lực từ ngày 21/3/2009.
- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định có liên quan  đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý. Có hiệu lực từ ngày 25/7/2011.
- Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL, Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTT. Có hiệu lực từ ngày 15/6/2012.
Tải về mẫu thủ tục
  1. Đơn đề nghị cấp giấy phép ....;


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội;
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd@cucnghethuatbieudien.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý