Hoạt động Quản lý

Soạn thảo Thông tư quy định hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu

(NTBD)- Các Quyết định số 3512, 3513/QĐ-BVHTTDL ngày 10/10 của Bộ VHTTDL về việc soạn thảo và thành lập Tổ soạn thảo Thông tư quy định hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu.
Theo đó, tại Quyết định số 3512/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan soạn thảo Thông tư quy định hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, trình Bộ trưởng ban hành trong Quý II năm 2014.
Kinh phí soạn thảo văn bản được chi từ ngân sách sự nghiệp của Bộ VHTTDL theo quy định hiện hành.
Tại Quyết định số 3513/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định thành lập Tổ soạn thảo Thông tư quy định hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, gồm 08 thành viên do ông Hoàng Minh Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế làm Tổ trưởng; ông Lê Thanh Liêm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế làm Phó Tổ trưởng.
Tổ soạn thảo có nhiệm vụ xây dựng dự thảo Thông tư theo đúng quy trình pháp luật quy định, trình Bộ trưởng Bộ VHTTDL xem xét, ban hành trong Quý II năm 2014.
NT


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý