Hoạt động sự nghiệp

Phê duyệt Dự án Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực của Nhà hát Cải lương Việt Nam giai đoạn 2014-2020 và tầm nhìn 2025

Ảnh minh họa
(NTBD)- Quyết định số 3327/QĐ-BVHTTDL ngày 26/9 của Bộ VHTTDL về việc phê duyệt Dự án Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực của Nhà hát Cải lương Việt Nam giai đoạn 2014-2020 và tầm nhìn 2025.
Theo Quyết định, Dự án Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực của Nhà hát Cải lương Việt Nam được phê duyệt gồm các nội dung sau:
Tên Dự án: Dự án Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực của Nhà hát Cải lương Việt Nam giai đoạn 2014-2020 và tầm nhìn 2025.
Đơn vị xây dựng và triển khai Dự án: Nhà hát Cải lương Việt Nam.
Cơ quan chủ quản: Bộ VHTTDL.
Mục tiêu của Dự án:
- Đến năm 2018 có đội ngũ diễn viên, nhạc công trẻ có trình độ, chất lượng cao, đủ khả năng đảm nhiệm các vai diễn, vở diễn và từng bước kế cận, thay thế các nghệ sĩ đã đến tuổi nghỉ chế độ; kịp thời bổ sung, cung cấp nhân lực bị thiếu hụt của Nhà hát.
- Đến năm 2020 có đội ngũ nghệ sĩ sáng tạo đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng và xây dựng, sáng tác được các tác phẩm nghệ thuật cho Nhà hát và các đơn vị nghệ thuật trong cả nước.
Nội dung của Dự án: Dự án thực hiện gồm 04 nhóm nội dung cụ thể sau:
- Đào tạo, tuyển dụng đội ngũ nghệ sĩ biểu diễn cho Nhà hát Cải lương Việt Nam giai đoạn 2014-2018.
- Đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý, sáng tác, nghệ sĩ hiện có của Nhà hát Cải lương Việt Nam giai đoạn 2015-2020: cử cán bộ quản lý, đội ngũ sáng tạo (nhạc công, họa sĩ, nhạc sĩ…) và nghệ sĩ biểu diễn đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ở trong nước và nước ngoài ở trình độ đại học và sau đại học.
- Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với đội ngũ diễn viên, nhạc công của Nhà hát Cải lương Việt Nam và các đơn vị nghệ thuật trong cả nước giai đoạn 2015-2020.
- Hằng năm kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện Dự án và báo cáo Bộ VHTTDL.
Thời gian thực hiện Dự án: Từ năm 2014-2020 và tầm nhìn 2025.
Phương thức thực hiện Dự án: Nhà hát Cải lương Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ VHTTDL và cơ quan, đơn vị để thực hiện.
Nguồn vốn: Ngân sách sự nghiệp nghệ thuật và phân kỳ theo tiến độ thực hiện các năm.
Các đơn vị phối hợp thực hiện Dự án: Các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật trực thuộc Bộ VHTTDL và các cơ quan, đơn vị liên quan.
Nhà hát Cải lương Việt Nam tổ chức thực hiện theo đúng các văn bản pháp luật quy định về giáo dục-đào tạo và chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước.


 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội;
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd@cucnghethuatbieudien.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý