Hoạt động sự nghiệp

Tổ chức Hội thảo “Đờn ca tài tử với việc nâng cao đời sống văn hóa cộng đồng”

Ảnh minh họa
(NTBD )- Quyết định số 3390/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Hội thảo “Đờn ca tài tử với việc nâng cao đời sống văn hóa cộng đồng”.
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 5078/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2013 của Bộ và Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định giao Cục Công tác phía Nam chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre tổ chức Hội thảo “Đờn ca tài tử với việc nâng cao đời sống văn hóa cộng đồng”.
Cũng theo Quyết định, kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2013 của Cục Công tác phía Nam.
Quyết định nêu rõ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam
và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nguồn Cinet
 
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý