Văn hóa-Nghệ thuật

Thông báo Kết luận của Lãnh đạo Bộ tại cuộc họp giao ban tuần 31

Tại cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ ngày 29/7/2013, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái:
Chỉ đạo Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Đào tạo, Vụ Gia đình xây dựng Chương trình phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống trong học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên;
Chỉ đạo Công ty TNHH Một thành viên Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam báo cáo lãnh đạo Bộ phương án tham gia Triển lãm EXPO 2015 để xem xét, ghi vốn thực hiện năm 2014;
2. Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, đơn vị thuộc Bộ:
Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại Thông báo số 237/TB-VPCP ngày 10/7/2013 của Văn phòng Chính phủ;
Cắt giảm, hạn chế tối đa việc tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn tập trung; thực hiện nghiêm công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
3. Tổng cục Thể dục thể thao:
Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chuẩn bị nội dung, công tác chuẩn bị Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2013-2017, báo cáo Ban Cán sự Đảng;
Xây dựng kế hoạch, báo cáo lãnh đạo Bộ đi kiểm tra công tác đào tạo, huấn luyện lực lượng vận động viên chuẩn bị tham dự SeaGames 27, ASIAD năm 2014 tại các Trường Đại học Thể dục thể thao và các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia.
4. Tổng cục Du lịch:
Báo cáo lãnh đạo Bộ kế hoạch tổ chức Hội nghị doanh nghiệp du lịch Việt Nga trong khuôn khổ Hội chợ du lịch quốc tế ITE 2013 tại TP Hồ Chí Minh;
Khẩn trương đề xuất xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động du lịch của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch tại các địa phương, đặc biệt tại các trung tâm du lịch lớn là Hà Nội, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh… theo Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Thông báo số 197/TB-VPCP ngày 21/5/2013 của Văn phòng Chính phủ;
Phối hợp với tỉnh Lâm Đồng chuẩn bị tốt nội dung cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014 tại Lâm Đồng vào ngày 10/8/2013;
Khẩn trương hoàn thiện lại dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch giai đoạn 2013-2020, báo cáo lãnh đạo Bộ.   
5. Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Điện ảnh, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm: Khẩn trương hoàn thiện, gửi dự thảo Quy chế hướng dẫn và khung giá đặt hàng sáng tác, dàn dựng, sản xuất và công bố các tác phẩm văn học nghệ thuật thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ gửi Vụ Kế hoạch, Tài chính tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 01/8/2013.
6. Cục Nghệ thuật biểu diễn:
Nhất trí với kiến nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn tại Công văn số 568/NTBD-PQL ngày 24/7/2013 của Cục Nghệ thuật biểu diễn về việc cấp phép cho nghệ sĩ là Người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước tham gia biểu diễn nghệ thuật;
Chỉ đạo Nhà hát Kịch Việt Nam chuẩn bị, biểu diễn vở “Tai biến” tại Nhà hát Lớn Hà Nội phục vụ các đại biểu về dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khoá VIII vào tối ngày 08/8/2013.
7. Vụ Kế hoạch, Tài chính:
Chủ trì, phối hợp với Cục Điện ảnh, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương chuẩn bị nội dung buổi làm việc đại diện Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để triển khai việc hỗ trợ kinh phí đầu tư cho Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương mua trang thiết bị thiết yếu, cấp bách để sản xuất phim tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước theo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại Thông báo số 237/TB-VPCP ngày 10/7/2013 của Văn phòng Chính phủ;
Rà soát, báo cáo Bộ trưởng kế hoạch vốn xây dựng cơ bản, Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2014.
8. Vụ Tổ chức cán bộ:
Dự thảo văn bản của Bộ gửi Bộ Nội vụ phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ “Rà soát sửa đổi, bổ sung các nội dung Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội bảo đảm không trùng lắp, trùng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các Bộ và các cơ quan có liên quan” theo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại Thông báo số 237/TB-VPCP ngày 10/7/2013 của Văn phòng Chính phủ;
Báo cáo lãnh đạo Bộ về cơ chế, chính sách đối với văn nghệ sĩ.
9. Vụ Văn hoá dân tộc: Khẩn trương hoàn thiện Báo cáo 5 năm thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 17/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét trước 01/8/2013.
10. Vụ Đào tạo: Hoàn thiện Báo cáo đánh giá kết quả tuyển sinh Đại học khối văn hóa nghệ thuật năm học 2013-2014, báo cáo lãnh đạo Bộ.
11. Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam:
Tập trung hoàn thiện nội dung Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII;
Sớm trình lãnh đạo Bộ dự thảo bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Bộ trưởng tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII.
12. Văn phòng:
Tập trung rà soát, chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất và các công việc, nhiệm vụ liên quan đến Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII vào ngày 08/8/2013;
Báo cáo lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện các Chương trình, Kế hoạch phối hợp với các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương;
Rà soát nội dung buổi làm việc giữa lãnh đạo Bộ với thành phố Hà Nội về công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.
Nguồn Cinet
 
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội;
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd@cucnghethuatbieudien.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý