Hoạt động Quản lý

Thông báo số 3291/TB-BVHTTDL ngày 10/9: Xây dựng dự thảo Nghị định quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật khác.

(NTBD)- Thông báo số 3291/TB-BVHTTDL ngày 10/9: Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng dự thảo Nghị định quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật khác.
Ngày 03 tháng 9 năm 2013, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng dự thảo Nghị định quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật khác (Dự thảo Nghị định). Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả, Cục Điện ảnh, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức, cán bộ), Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp.
Sau khi nghe Tổ trưởng Tổ Biên tập - Lãnh đạo Cục Bản quyền tác giả báo cáo về việc xây dựng Dự thảo Nghị định và ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng - Trưởng Ban Soạn thảo kết luận:
1) Tổ Biên tập - Cục Bản quyền tác giả:
- Khẩn trương xây dựng báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút, báo cáo Ban Soạn thảo, Lãnh đạo Bộ trước ngày 20/9/2013
-  Làm việc với Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm để thống nhất các nội dung góp ý Dự thảo Nghị định.
- Rà soát bổ sung kịp thời những nội dung, loại hình, công việc của nghệ thuật còn thiếu chưa có trong chế độ nhuận bút, làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn khi đề xuất thay đổi các khung, đồng thời dự báo xu hướng phát triển nghệ thuật trong thời gian tới để có chế độ nhuận bút phù hợp, tạo môi trường thuận lợi khuyến khích sáng tạo nghệ thuật, tham khảo thêm ý kiến của các hội chuyên ngành.
- Tổng hợp, tiếp thu các ý kiến góp ý tại cuộc họp và bằng văn bản, tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo, báo cáo Lãnh đạo Bộ những nội dung còn vướng mắc, chưa thống nhất giữa các đơn vị trước khi lấy ý kiến rộng rãi trên Website.
2) Giao Cục Điện ảnh khẩn trương góp ý Dự thảo Nghị định gửi Tổ Biên tập - Cục Bản quyền tác giả trước ngày 10/9/2013.

Nguồn Cinet

 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý