Văn hóa-Nghệ thuật

Đổi tên và thành lập một số đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL

(NTBD)- Quyết định số 2995, 2996, 2997/QĐ-BVHTTDL ngày 3/9 của Bộ VHTTDL về việc đổi tên, thành lập một số đơn vị trực thuộc Bộ, căn cứ theo Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 của Chính phủ.
Tại Quyết định số 2995/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định đổi tên “Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch” trực thuộc Bộ VHTTDL thành “Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch”.
Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mờ tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng.
Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch hoạt động phù hợp với tên gọi mới và xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trường trình Bộ trưởng Bộ VHTTDL ký ban hành.
Tại Quyết định số 2996/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định thành lập Cục Công tác phía Nam trực thuộc Bộ VHTTDL trên cơ sở Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh.
Cục Công tác phía Nam có trách nhiệm xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục trình Bộ trưởng Bộ VHTTDL ký ban hành.
Tại Quyết định số 2997/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định đổi tên Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam trực thuộc Bộ VHTTDL thành Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng.
Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam hoạt động phù hợp với tên gọi mới và xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện trình Bộ trưởng Bộ VHTTDL ký ban hành.
Các Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Nguồn Cinet
 
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý