Hoạt động Quản lý

Văn bản số 3138/BVHTTDL-PC ngày 29/8: Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật và kinh doanh vũ trường

(NTBD) - Văn bản số 3138/BVHTTDL-PC ngày 29/8 của Bộ VHTTDL gửi Sở VHTTDL tỉnh Tây Ninh về việc cấp giấy phép, lệ phí cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật và kinh doanh vũ trường.
Theo đó, sau khi xem xét ý kiến của Sở VHTTDL tỉnh Tây Ninh về việc cấp giấy phép, lệ phí cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật và kinh doanh vũ trường, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:
Về việc cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền của Sở VHTTDL:
Quyết định số 1765/QĐ-BVHTTDL ngày 14/5/2013 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL (có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành) công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL quy định không thu phí, lệ phí khi tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Thông tư số 08/2004/TT-BTC ngày 09/02/2004 của Bộ Tài chính (đang còn hiệu lực) hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình biểu diễn nghệ thuật, quy định việc thu phí thẩm định nội dung chương trình biểu diễn theo thời lượng thực tế khi Hội đồng nghệ thuật thẩm định chương trình.
Hai văn bản nêu trên quy định về hai loại phí khác nhau, do đó khi áp dụng thực hiện, đề nghị Sở VHTTDL thực hiện đúng quy định tại hai văn bản này.
Về việc cấp giấy phép kinh doanh vũ trường tại các cơ sở lưu trú du lịch:
Theo quy định tại khoản 3, Điều 66 Luật Du lịch; Điều 19 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch; Điều 24, 25 Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ, các cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng sao hoặc hạng cao cấp khi kinh doanh vũ trường không phải xin giấy phép kinh doanh theo quy định của Luật Du lịch, nhưng phải có đủ điều kiện quy định tại Điều 24 Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ.
Như vậy đối với các cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng sao hoặc hạng cao cấp, Sở VHTTDL không thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vũ trường tại cơ sở theo quy định tại Điều 25 Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ, do đó không thực hiện việc thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường theo quy định tại Thông tư số 156/2012/TT-BTC.
Nguồn Cinet
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý