Văn hóa-Nghệ thuật

Thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Căn cứ nghị định số 81/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; Thông tư số 03/2012/TT-BVHTTDL ngày 30/3/2012 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ VHTTDL và xét đề nghị của Trường Đại học Văn hoá Hà Nội và Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp bảo tồn di sản văn hoá tại các vùng đang trong quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá ở đồng bằng sông Hồng. Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Thị Thu Hương. Đơn vị chủ trì nghiên cứu: Trường Đại học Văn hoá Hà Nội.
Theo đó, Hội đồng được thành lập gồm 9 thành viên, do TS Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ VHTTDL làm Chủ tịch Hội đồng; GS.TS Lê Hồng Lý, Viện Nghiên cứu Văn hoá Việt Nam và PGS.TS Đặng Văn Bài, Hội Di sản Văn hoá Việt Nam làm uỷ viên phản biện.
Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá kết quả nghiên cứu công trình theo mục đích, yêu cầu, nội dung, kết quả, tiến độ ghi trong hợp đồng đã được ký kết. Hội đồng chịu trách nhiệm về những đánh giá và kết luận của mình.
Quyết định cũng nêu rõ, kinh phí tổ chức họp Hội đồng trích từ kinh phí sự nghiệp khoa học của Bộ VHTTDL theo Quy định hiện hành.
Nguồn Cinet
 
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý