Văn hóa-Nghệ thuật

Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá

NTBD)- Ngày 10/7, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm (2011 - 2013) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá với 03 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh. Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái phát biểu tại
Hội nghị.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái khẳng định: Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) về văn hoá nhằm đánh giá kết quả thực hiện trong các năm 2011, 2012 và ước thực hiện năm 2013, phân tích những chỉ tiêu đạt và không đạt, những khó khăn,hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện CTMTQG về văn hóa. Đánh giá công tác quản lý, điều hành CTMTQG về văn hóa 3 năm (2011 - 2013), đồng thời đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Chương trình trong giai đoạn tới.
 
Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đề nghị Chủ nhiệm các chương trình mục tiêu, đại diện lãnh đạo các địa phương và các đại biểu đóng góp ý kiến thẳng thắn xung quanh việc thực hiện CTMTQG về văn hoá tại các địa phương - đơn vị trực tiếp thụ hưởng, đồng thời có những giải pháp cụ thể nhằm sử dụng đồng vốn ngân sách nhà nước một cách hiệu quả.
 
Báo cáo tình hình thực hiện CTMTQG về văn hoá nêu rõ, trong 03 năm (2011 - 2013) triển khai thực hiện Chương trình đã đạt được những kết quả nhất định.
 
Cụ thể, Dự án chống xuống cấp, tu bổ và tôn tạo di tích đã tu bổ, tôn tạo tổng thể 280 di tích với tổng kinh phí là 855.000 triệu đồng trong đó số di tích hoàn thành trong hai năm 2011-2012 là 70 di tích và ước hoàn thành trong năm 2013 là 34 di tích. Số lượng di tích được hỗ trợ chống xuống cấp trong 3 năm là 619 di tích với tổng kinh phí là 334.000 triệu đồng.
 
Dự án sưu tầm và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể của các dân tộc Việt Nam được triển khai rộng khắp trên phạm vi toàn quốc và đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu về sưu tầm lưu giữ; bước đầu đã tổ chức quảng bá phát huy giá trị các di sản phi vật thể. Tổng số dự án trong 3 năm đã thực hiện sưu tầm 230 dự án văn hoá phi vật thể và tổ chức quảng bá một số di sản văn hoá phi vật thể với tổng kinh phí là 62.500 triệu đồng.
 
Đối với Dự án tăng cường đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hoá thể thao và các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, trong 3 năm đã hỗ trợ xây dựng 06 Trung tâm Văn hoá thể thao huyện với tổng kinh phí là 28.800 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 343 nhà văn hoá xã với tổng kinh phí 69.100 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 812 nhà văn hoá thôn, bản với tổng kinh phí 40.530 triệu đồng. Hỗ trợ mua trang thiết bị cho Trung tâm Văn hoá thể thao huyện với tổng kinh phí 17.240 triệu đồng. Hỗ trợ kinh phí mua trang thiết bị cho Trung tâm Văn hoá thể thao xã là 53.900 triệu đồng. Hỗ trợ kinh phí mua trang thiết bị cho Nhà Văn hoá thôn, bản là 71.000 triệu đồng.
 
Trong 3 năm, cũng đã hỗ trợ việc mua sách cho 400 thư viện huyện, miền núi, vùng sâu, vùng xa với kinh phí là 62.000 triệu đồng. Hỗ trợ mua các ấn phẩm văn hoá cho đồng bào dân tộc thiểu số, với 2.763 xã khu vực III, 184 trường phổ thông dân tộc nội trú, 349 đội thông tin tuyên truyền lưu động và các xã thuộc 62 huyện nghèo với kinh phí là 45.000 triệu đồng. Hỗ trợ thiết bị phổ biến phim với kinh phí 7.120 triệu đồng.
 
Dự án cũng đã hỗ trợ trang thiết bị, sản phẩm văn hoá thông tin cho 167 đồn biên phòng và các đội tuyên truyền văn hoá Bộ đội biên phòng để xoá các điểm trắng văn hoá tại vùng biên giới, hải đảo với kinh phí 16.000 triệu đồng.
 
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.
Dự án hỗ trợ phát triển hệ thống vui chơi giải trí cho trẻ em khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo đã hỗ trợ xây dựng thí điểm 5 điểm vui chơi giải trí cho trẻ em với tổng kinh phí là 24.200 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí mua trang thiết bị cho 25 điểm vui chơi giải trí cho trẻ em với tổng kinh phí là 12.500 triệu đồng.
 
Dự án đầu tư phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống, trong 2 năm 2012 - 2013 đã hỗ trợ cấp trang thiết bị cho 25 đoàn nghệ thuật truyền thống của các địa phương với kinh phí là 12.500 triệu đồng. Mỗi đơn vị nghệ thuật truyền thống được hỗ trợ 500 triệu đồng.
 
Trong 3 năm Dự án tăng cường năng lực cán bộ cơ sở, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình đã tiến hành mở các lớp tập huấn đào tạo đối với cán bộ thư viện các cấp, cán bộ xã khu vực III, cán bộ văn hoá cơ sở, cán bộ quản lý các điểm vui chơi trẻ em và đào tạo diễn viên nghệ thuật truyền thống với tổng kinh phí là 24.690 triệu đồng. Ngoài ra còn tổ chức đi kiểm tra, đánh giá giám sát việc thực hiện chương trình, cũng như tuyên truyền nhằm huy động nguồn lực cho chương trình.
 
Báo cáo cũng chỉ ra thực trạng huy động các nguồn lực (ngoài hỗ trợ từ Ngân sách Trung ương) để thực hiện Chương trình cũng như tình hình giải ngân vốn thực hiện Chương trình năm 2011, 2012 và 6 tháng đầu năm 2013.
 
Bên cạnh đó, Báo cáo cũng nêu rõ hiệu quả kinh tế-xã hội và tính bền vững của CTMTQG về văn hoá đồng thời chỉ ra một số hạn chế trong 3 năm thực hiện Chương trình, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến năng lực quản lý điều hành CTMTQG các cấp và việc đối ứng vốn của các địa phương.
 
Quang cảnh Hội nghị tại 3 đầu cầu Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các đồng chí chủ nhiệm dự án thuộc CTMTQG về văn hoá báo cáo tình hình thực hiện các dự án. Bên cạnh những kết quả đạt được như đã nêu, các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong triển khai cũng được các chủ nhiệm dự án nêu lên nhằm thảo luận và tìm cách tháo gỡ.
 
Hầu hết các đại biểu đều cho rằng, với việc nguồn vốn cho CTMTQG rất hạn hẹp trong khi đó số đơn vị có nhu cầu thụ hưởng lại rất nhiều thì đây là bài toán khó trong thời gian tới, đặc biệt là trong điều kiện khó khăn như hiện nay.
 
Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện CTMTQG về văn hoá đạt hiệu quả cao nhất, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong chương trình, trong thời gian tới Bộ VHTTDL sẽ đề nghị Quốc hội và Chính phủ tăng cường nguồn lực từ ngân sách Trung ương cho Chương trình đồng thời cho phép bổ sung một số nội dung công việc được hỗ trợ từ chương trình, điều chỉnh tăng định mức chi hỗ trợ ngân sách Trung ương từ chương trình cho một số dự án, nội dung công việc, đặc biệt là các dự án triển khai tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới.


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý