Văn hóa-Nghệ thuật

Hội nghị giao ban trực tuyến các chủ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013

(NTBD)- Sáng 11/7, tại 03 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, Bộ VHTTDL đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến các chủ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013. Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái và Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái nhấn mạnh, hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2013, trong đó xác định rõ những vấn đề còn tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trong năm 2013; phổ biến một số văn bản mới trong xây dựng cơ bản.
 
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.
Năm 2013, nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách giao cho Bộ VHTTDL là 553,56 tỷ đồng (bằng 90,1% kế hoạch năm 2012). Trong đó có nguồn vốn chuẩn bị đầu tư là 3,25 tỷ đồng (giảm 12,6% so với năm 2012), nguồn vốn thực hiện đầu tư là 450,60 tỷ đồng (giảm 24,3% so với năm 2012), nguồn vốn đầu tư theo mục tiêu nhiệm vụ cụ thể là 46,0 tỷ đồng (tăng 1.050% so với năm 2012), nguồn vốn chương trình mục tiêu về văn hóa là 4,6 tỷ đồng (tăng 130% so với năm 2012) và vốn ứng là 48,11 tỷ đồng (tăng 434,5% so với năm 2012).
Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, trong 6 tháng đầu năm 2013, các đơn vị và Chủ đầu tư đã khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng cơ bản. Và để hoàn thành kế hoạch năm 2013, trong 6 tháng cuối năm 2013, Bộ VHTTDL sẽ tiến hành đôn đốc các Chủ đầu tư và Ban quản lý các dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và hoàn thành các thủ tục để giải ngân các dự án đầu tư xây dưng cơ bản; tăng cường công tác quản lý đấu thầu và thực hiện các quy định hiện hành về công tác đấu thầu; thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tăng cường xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo đúng Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ…
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai như: Phân bổ vốn các nguồn của Trung ương hỗ trợ thường chậm, trình tự phức tạp; trong quá trình thực hiện phát sinh việc thẩm định vốn dự án, kế hoạch vốn, thẩm định điều chỉnh kế hoạch vốn…
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị, chủ đầu tư trong công tác đầu tư 6 tháng đầu năm 2013 cũng như phân bổ các nguồn vốn, trong đó có lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. Để triển khai hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước giao cho Bộ VHTTDL, Thứ trưởng yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị và chủ đầu tư cần bám các quy định của nhà nước, đặc biệt là các quy định mới; đồng thời quyết liệt đẩy nhanh, thực hiện đúng quy định về giải ngân, thanh quyết toán các nguồn vốn chưa hoàn thành.
Thứ trưởng cũng đề nghị đơn vị, chủ đầu tư cần quy định chế độ, trách nhiệm rõ ràng trong quản lý nguồn vốn ngân sách và thống nhất trong lãnh đạo các đơn vị. Vụ Kế hoạch-Tài chính đóng vai trò điều hòa nguồn vốn trình lãnh đạo Bộ xem xét và xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời tổ chức các đoàn khảo sát đột xuất các dự án để giám sát quá trình đầu tư và tình hình chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý hoạt động đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản…
Nguồn Cinet
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý