Văn hóa-Nghệ thuật

Thông báo kết luận của lãnh đạo Bộ tại cuộc họp giao ban tuần 30

(NTBD)- Văn bản số 315/TB-VP ngày 23/7 của Văn phòng Bộ VHTTDL thông báo kết luận của lãnh đạo Bộ tại cuộc họp giao ban tuần 30 năm 2013.
Theo đó, tại cuộc họp, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh có ý kiến chỉ đạo như sau:
Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, đơn vị thuộc Bộ: Tập trung chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2013, báo cáo lãnh đạo Bộ đúng tiến độ theo chỉ đạo tại Công văn số 2603/BVHTTDL-VP ngày 15/7/2013 của Bộ VHTTDL; Tập trung chỉ đạo triển khai kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 tại Thông báo số 2680/TB-BVHTTDL ngày 22/7/2013.
Tổng cục Thể dục thể thao: Chỉ đạo tổ chức tốt Giải Thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2013; Nghiên cứu, đề xuất nội dung làm việc của Lãnh đạo Bộ với Bộ Giáo dục và Đào tạo về phối hợp chỉ đạo, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học; Chỉ đạo Viện Khoa học Thể dục thể thao tổng hợp, đánh giá các cơ chế, chính sách phát triển thể thao của một số nước trong khu vức và trên thế giới, báo cáo lãnh đạo Bộ; Không tổ chức cuộc thi Hoa khôi thể thao năm 2013.
Tổng cục Du lịch: Phối hợp với Hiệp hội du lịch Việt Nam tổ chức khảo sát, xây dựng kế hoạch liên kết phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long, báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 30/7/2013; Thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá thực chất việc triển khai xây dựng Nhà vệ sinh du lịch đạt chuẩn tại các địa phương, báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 30/8/2013; Tiếp thu các ý kiến góp ý tại cuộc họp giao ban ngày 22/7/2013, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp phát triển du lịch trong thời gian tới, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét tại cuộc họp giao ban ngày 29/7/2013; Chỉ đạo Viện Nghiên cứu phát triển du lịch tổng hợp, đánh giá các cơ chế, chính sách phát triển du lịch của một số nước trong khu vực và trên thế giới, báo cáo lãnh đạo Bộ.
Cục Nghệ thuật biểu diễn: Rà soát, báo cáo lãnh đạo Bộ công tác chuẩn bị tổ chức Liên hoan Ca Múa Nhạc Việt Nam-Lào-Cămpuchia-Myanma và các cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật năm 2013; Báo cáo lãnh đạo Bộ tình hình triển khai Đề án cấp thẻ hành nghề cho các nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật biểu diễn (những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất); Báo cáo lãnh đạo Bộ Kế hoạch tổ chức cho các đơn vị nghệ thuật xung kích biểu diễn phục vụ đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2013.
Vụ Kế hoạch, Tài chính: Khẩn trương tổng hợp, hoàn thiện báo cáo tình hình khảo sát, đánh giá cơ sở vật chất và nguồn nhân lực các Nhà hát thuộc Bộ; Đồng ý Vụ Kế hoạch, Tài chính thuê chuyên gia xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, thể thao và du lịch các vùng Kinh tế trọng điểm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Rà soát, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án khuyến khích sáng tác và công bố các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ cứu nước giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930-1975”, báo cáo lãnh đạo Bộ; Đồng ý chủ trương cải tạo, mua sắm tài sản từ nguồn vốn ngân sách sự nghiệp, nguồn thu để lại của đơn vị: Nhà hát Tuồng Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và Trung tâm Chiếu phim quốc gia; Dự thảo Văn bản của Bộ gửi Bộ Công Thương đề nghị thay Người tham gia đoàn đàm phán TPP của Bộ VHTTDL; Nắm tình hình đầu tư xây dựng cơ bản của Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam trong thời gian qua, xây dựng kế hoạch năm 2014 theo đúng Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, báo cáo Ban Cán sự Đảng.
Vụ Văn hoá dân tộc: Khẩn trương hoàn thành dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc, báo cáo lãnh đạo Bộ trước 15/8/2013.
Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam: Nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá các cơ chế, chính sách phát triển văn hóa của một số nước trong khu vực và trên thế giới, báo cáo lãnh đạo Bộ.
Nguồn Cinet


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý