Văn hóa-Nghệ thuật

Văn bản số 2737/BVHTTDL-VP ngày 24/7: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015

(NTBD)- Văn bản số 2737/BVHTTDL-VP ngày 24/7 của Bộ VHTTDL gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở VHTTDL về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015.
Văn bản của Bộ VHTTDL nêu rõ, thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, ngày 19/7/2012, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã phê duyệt Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Bộ VHTTDL giai đoạn 2013-2015.
Bộ VHTTDL đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở VHTTDL căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính và Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính.
Cụ thể, đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ: Chủ động đưa nội dung tuyên truyền cải cách hành chính vào kế hoạch công tác năm của cơ quan, đơn vị để thực hiện.
Các cơ quan báo chí thuộc Bộ: Có kế hoạch cụ thể về thông tin tuyên truyền cải cách hành chính. Xây dựng và duy trì thường xuyên chuyên trang, chuyên mục thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính của Bộ; tăng cường các tin, bài nghiên cứu, trao đổi về cải cách hành chính. Mở các diễn đàn để người dân và tổ chức phản ánh về tình hình thực hiện cải cách hành chính của các địa phương, đơn vị.
Các Sở VHTTDL: Bám sát tình hình và nhiệm vụ cải cách hành chính của địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách hành chính. Việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nói chung của cơ quan, đơn vị là một trong những tiêu chí xét thi đua, khen thưởng cuối năm.
Văn bản của Bộ VHTTDL cũng nêu rõ, định kỳ 6 tháng, năm, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở VHTTDL báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính gửi Văn phòng (qua Phòng kiểm soát thủ tục hành chính) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng gửi Bộ Nội vụ theo quy định.
Nguồn Cinet


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý