Văn hóa-Nghệ thuật

Tổ chức lớp tập huấn công tác cải cách hành chính của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

(NTBD)- Quyết định số 2582/QĐ-BVHTTDL ngày 25/7 về việc tổ chức lớp tập huấn công tác cải cách hành chính của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Theo đó, căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 1332/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015” và Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Bộ VHTTDL giai đoạn 2013-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 2544/QĐ-BVHTTDL ngày 19/7/2013 và xét đề nghị của Chánh Văn phòng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định giao Văn phòng (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) tổ chức 03 lớp tập huấn công tác cải cách hành chính của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Kinh phí tổ chức các lớp tập huấn công tác cải cách hành chính được lấy từ kinh phí của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng.
Quyết định nêu rõ, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.
Nguồn Cinet
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý