Văn hóa-Nghệ thuật

Quyết định số 2606/QĐ-BVHTTDL ngày 29/7: Bổ sung thành viên Ban Soạn thảo Đề án “Đổi mới cơ chế tính giá dịch vụ trong lĩnh vực văn hoá, thể thao”

Theo đó, căn cứ Quyết định số 3832/QĐ-BVHTTDL ngày 08/10/2012 của Bộ VHTTDL ban hành Chương trình hành động của Bộ VHTTDL thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09/8/2012 của Chính phủ về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hoá một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công” và xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định bổ sung ông Lê Hồng Phong, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ VHTTDL vào danh sách Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án “Đổi mới cơ chế tính giá dịch vụ trong lĩnh vực văn hoá, thể thao” được quy định tại Quyết định số 1332/QĐ-BVHTTDL ngày 09/4/2013 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL.
Ông Lê Hồng Phong được giao nhiệm vụ là thành viên Ban Soạn thảo và Tổ phó Tổ giúp việc xây dựng Đề án.
Ông Lê Hồng Phong có nghĩa vụ và quyền lợi được quy định đối với Ban Soạn thảo và Tổ giúp việc tại Quyết định số 1332/QĐ-BVHTTDL ngày 09/4/2013 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL.
Nguồn Cinet
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội;
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd@cucnghethuatbieudien.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý