Văn hóa-Nghệ thuật

Kết luận của lãnh đạo Bộ tại cuộc họp giao ban tuần 16 năm 2013

Ngày 16/4, Văn phòng Bộ VHTTDL đã ban hành văn bản số 166/TB-VP thông báo kết luận của lãnh đạo Bộ tại cuộc họp giao ban tuần 16 (ngày 15/4/2013).

Tại cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ ngày 15/4/2013, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh có ý kiến chỉ đạo:

Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ: Tập trung chỉ đạo, tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và của Bộ; Tập trung hoàn thiện các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ còn tồn đọng trong Quý I và tháng 4 năm 2013; Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, bảo đảm chất lượng và thời hạn hoàn thành đã giao.

Tổng cục Thể dục thể thao: Phối hợp với Vụ Thi đua-Khen thưởng nghiên cứu, đề xuất ý kiến về việc đề nghị tặng Huân chương Hữu nghị, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho Chủ tịch OCA; Khẩn trương hoàn thiện Đề án tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 18 năm 2019; Đề xuất phương án, báo cáo lãnh đạo Bộ cho ý kiến về địa điểm mở Văn phòng Đại diện của OCA tại Việt Nam; Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chuẩn bị phương án nhân sự Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa 7, báo cáo Ban Cán sự Đảng.

Tổng cục Du lịch: Tập trung rà soát, chỉ đạo và phối hợp tổ chức thành công Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam-VITM Hà Nội 2013; Phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính làm việc với các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính về kinh phí thực hiện Chương trình hành động quốc gia về du lịch năm 2013; Chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch các tỉnh/thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Cục Điện ảnh rà soát, chuẩn bị nội dung lãnh đạo Bộ làm việc với các đơn vị điện ảnh thuộc Bộ, báo cáo Thứ trưởng Vương Duy Biên xem xét, trình Ban Chỉ đạo của Bộ.

Cục Nghệ thuật biểu diễn: Làm việc với Hội Nhạc sĩ Việt Nam về Đề án định kỳ tổ chức cuộc thi biểu diễn các bài hát về 2 cuộc kháng chiến và về Bác Hồ trên toàn quốc; Rà soát, chuẩn bị chu đáo nội dung lãnh đạo Bộ báo cáo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật; Khẩn trương hoàn thiện Đề án mua sắm mới trang thiết bị âm thanh, ánh sáng của Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

Cục Văn hóa cơ sở báo cáo lãnh đạo Bộ Kế hoạch sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Vụ Kế hoạch, Tài chính: Dự thảo văn bản của Bộ yêu cầu các địa phương thống kê, báo cáo nguồn  kinh phí đầu tư cho các hoạt động văn hóa trong giai đoạn 1998-2012 (tỷ lệ % trên tổng chi ngân sách của tỉnh/thành), báo cáo Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn xem xét, ký ban hành trước ngày 19/4/2013; Thẩm định, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, có ý kiến về việc đầu tư cải tạo, mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách sự nghiệp cho các đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ; Phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao khẩn trương đề xuất việc thành lập Hội đồng thẩm định “Đề án Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất-kỹ thuật thể dục, thể thao quốc gia đến năm 2020” và tổ chức họp Hội đồng cho ý kiến trước ngày 25/4/2013;  Sớm hoàn thiện dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về tiếp tục phát triển văn học nghệ thuật trong tình hình mới.

Văn phòng Bộ: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung, kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn của đất nước trong 2 năm 2014-2015, báo cáo lãnh đạo Bộ vào ngày 22/4/2013; Chủ động xếp lịch lãnh đạo Bộ nghe các đơn vị báo cáo tiến độ xây dựng các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

HCTC


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý