Văn hóa-Nghệ thuật

Hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao du lịch năm 2013

Ngày 10/01, tại 06 điểm cầu Hà Nội, Phú Thọ, Đà Nẵng, Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác văn hóa, thể thao du lịch năm 2013. Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Thiện Nhân đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thế Kỷ; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Thông tin - Truyền thông; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ; lãnh đạo Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố Trung ương; đại diện các Ủy ban, Liên đoàn và Hiệp hội VHTTDL cùng đông đảo các cơ quan báo chí. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2012, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái khẳng định: Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, với phương châm “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, vượt qua thách thức, phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình hiệu quả, bền vững”, năm 2012 Ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã có nhiều cố gắng vượt qua khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch đề ra. 

Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh chủ trì
Hội nghị.

Trong đó, công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhà nước được lãnh đạo Bộ quan tâm, chỉ đạo, bám sát thực tiễn hoạt động của Ngành.

Công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng, tập thể lãnh đạo Bộ và toàn Ngành bám sát sự điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tăng cường đi công tác cơ sở, chủ động, sáng tạo, đề cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân, phát huy trí tuệ tập thể, giữ vững sự đoàn kết, nhất trí; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Ngành được nâng lên. 

Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, nhất là thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong các hoạt động lễ hội, công tác quản lý nhà nước về lễ hội, quản lý và tổ chức biểu diễn nghệ thuật được sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ và sự quan tâm ủng hộ của các địa phương, đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt so với năm trước. 

Giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục được đẩy mạnh. Năm 2012 có 11 văn bản, hiệp định, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế trong các hoạt động được tổ chức thành công trong cả nước, thông qua đó quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên trường quốc tế.

Về Công tác Văn hóa, Thể thao, Du lịch đạt kết quả khả quan. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao của đất nước được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Nhiều sự kiện văn hóa - du lịch quy mô lớn quảng bá hình ảnh, kêu gọi đầu tư, xúc tiến thương mại được tổ chức góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội của Chính phủ.

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản tiếp tục đạt thành tựu nổi bật với Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và “Mộc bản Chùa Vĩnh Nghiêm, Bắc Giang” là Di sản tư liệu ký ức thế giới của Việt Nam được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, nâng tổng số di sản thế giới của Việt Nam được UNESCO công nhận là 17 di sản…

Về TDTT, các chỉ tiêu cơ bản về thể dục, thể thao quần chúng đều đạt được kết quả khả quan: Số người tập luyện TDTT thường xuyên trên toàn quốc ước đạt 25,49%; số gia đình đạt tỷ lệ 16,6% tổng số hộ; cả nước có 45.808 câu lạc bộ thể thao với 39.105 giải thể dục thể thao quần chúng được tổ chức trong năm. Thể thao thành tích cao tham dự Thế vận hội Olympic London 2012 với 18 vận động viên đạt chuẩn chính thức, nhiều nhất từ trước đến nay; 11 vận động viên tham dự Paralympic 2012; tham dự các giải quốc tế, giành 271 huy chương vàng, 234 huy chương bạc và 154 huy chương đồng.

Về Du lịch, công tác quản lý nhà nước tiếp tục được củng cố và nâng cao hiệu quả, hiệu lực. Sự liên kết giữa các địa phương trong việc hình thành các khu tuyến, điểm du lịch được quan tâm chỉ đạo và thực hiện đồng bộ hơn. Năm 2012 Du lịch Việt Nam ước đón hơn 6,8 triệu lượt khách quốc tế 32,5 triệu lượt khách nội địa, doanh thu từ du lịch ước đạt 160 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng tương ứng so với năm 2011 là 13,86%, 8% và 23%.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, năm 2012 Ngành văn hóa, thể thao và du lịch cũng gặp không ít những khó khăn, hạn chế. Tình trạng vi phạm di tích, danh lam thắng cảnh vẫn xảy ra tại một số địa phương; việc trùng tu di tích không xin phép còn diễn ra một số nơi; phong trào thể thao quần chúng tuy có bước phát triển song còn mang tính tự phát, chưa trở thành thói quen, nếp sống hàng ngày của phần lớn dân cư; đồng thời thành tích thể thao ở một số môn thể thao cơ bản và các môn trong chương trình Olympic tuy có tiến bộ nhưng nhìn chung còn thấp so với châu lục và thế giới; quy hoạch phát triển du lịch cấp quốc gia, cấp vùng, tỉnh còn thiếu và chưa đồng bộ; công tác quảng bá, xúc tiến chưa được đầu tư tương xứng, thiếu trọng tâm, thiếu tính chuyên nghiệp…

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh khẳng định, năm 2013, tình hình kinh tế thế giới và trong nước dự báo có nhiều khó khăn, với tinh thần “Đổi mới quản lý, siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình”, Ngành văn hóa, thể thao và du lịch cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm tạo ra những đột phá mới, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và chỉ tiêu phát triển của Ngành, cũng như chỉ tiêu kinh tế-xã hội của đất nước.

Toàn cảnh Hội nghị

Để đẩy mạnh hoạt động của ngành trong năm tới, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh yêu cầu, Hội nghị cần tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ giải pháp hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định tại báo cáo tổng kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2012, phương hướng và nhiệm vụ năm 2013 với các nội dung trọng tâm như: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết chế văn hóa thể thao cơ sở, qua đó nâng cao đời sống tinh thần và mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân; Bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc và những dân tộc ít người từ chính sách đến thực tế; Đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh về việc cưới, việc tang và lễ hội, phương hướng và giải pháp; Giải pháp ngăn trặn và phòng ngừa, tiến tới chấm dứt tình trạng hát nhép, đàn nhái, động tác, trang phục biểu diễn phản cảm và những biểu hiện lệch lạc trong biểu diễn, thưởng thức  nghệ thuật hiện nay; Giải pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác nhà nước về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, trước hết là trong bảo vệ, phát huy các di sản văn hóa thế giới trong trùng tu, tôn tạo di tích tại các địa phương; Giải pháp đẩy mạnh nhân rộng các mô hình phòng chống bạo lực gia đình, vai trò và sự phối hợp giữa Ngành văn hóa, thể thao và du lịch với Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp trong xây dựng gia đình văn hóa, bền vững; Nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong tổ chức và thi đấu thể thao, đặc biệt là môn bóng đá; Giải pháp nâng cao tính liên kết trong phát triển du lịch, chất lượng sản phẩm du lịch; Công tác xã hội hóa văn hóa thể thao và triển khai Nghị quyết 40 ngày 9/8/2012 của Chính phủ về đề án đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công lập; Giải pháp đẩy mạnh phát triển thể dục thể thao quần chúng, thể thao trong trường học, tạo nguồn vận động viên tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014 (Nam Định), các kỳ Seagames và hướng tới ASIAD 18 (Việt Nam).

Tại hội nghị, Bộ VHTTDL cũng đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm và 27 nhiệm vụ đột phá nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề công tác của năm 2013. Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 16 đơn vị; đồng thời Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái trao Cờ thi đua của Bộ cho 92 cho các đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của Ngành năm 2012.

NTBD.


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý