Văn hóa-Nghệ thuật

Ban hành Quy chế tổ chức, chấm thi và khen thưởng “Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ IV, Hà Nội 2012”

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2404/QĐ-BVHTTDL (ngày 27/6) ban hành Quy chế tổ chức, chấm thi và khen thưởng “Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ IV, Hà Nội - 2012”.

Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ IV, Hà Nội – 2012, diễn ra từ ngày 10 - 16/11, là sự kiện văn hóa nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.

Quy chế tổ chức Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ IV, Hà Nội - 2012

Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo

Bộ VHTTDL ra Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ IV, Hà Nội - 2012.

Ban Chỉ đạo: Gồm Trưởng ban là Thứ trưởng Bộ VHTTDL và các Uỷ viên.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm: Chỉ đạo chung việc tổ chức Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ IV, Hà Nội - 2012 đạt kết quả tốt, đúng kế hoạch; Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và chỉ đạo tổ chức, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch theo Đề án tổ chức Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ IV, Hà Nội - 2012; Chủ trì chỉ đạo đánh giá, tổng kết Liên hoan.

Ban Tổ chức: Gồm Trưởng ban và các Phó Trưởng ban, các Uỷ viên là lãnh đạo và chuyên viên Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Sở VHTTDL Hà Nội, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật Việt Nam.

Ban Tổ chức có nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án tổ chức, Quy chế tổ chức, Quy chế chấm thi khen thưởng của Liên hoan; Đề xuất thành phần Ban Giám khảo, Tổ Thư ký của Liên hoan; Xem xét giải quyết các khiếu nại của các tổ chức, cá nhân tham dự Liên hoan (nếu có); Lập dự toán, quyết toán kinh phí Liên hoan; Chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ làm việc cho Ban Chỉ đạo và Ban giám khảo; chuẩn bị mọi mặt để tổ chức thành công Liên hoan và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo.

Ban Giám khảo: gồm 05 thành viên (trong đó 02 thành viên là người Việt Nam và 03 thành viên là người nước ngoài, Trưởng ban Giám khảo là người của nước chủ nhà Việt Nam) gồm những nhà hoạt động nghệ thuật Xiếc có uy tín của Việt Nam và thế giới.

Ban Giám khảo có nhiệm vụ: Theo dõi đầy đủ các buổi biểu diễn, chấm điểm các chương trình, tiết mục đảm bảo tính khách quan, chính xác; Đánh giá chất lượng nghệ thuật trong liên hoan, đề xuất các giải pháp để phát triển nghệ thuật Xiếc; Trưởng ban Giám khảo chịu trách nhiệm báo cáo tổng kết Liên hoan.

Thành phần tham dự Liên hoan và yêu cầu đối với tác phẩm: Tất cả các đơn vị, cá nhân nghệ sỹ Xiếc chuyên nghiệp trong và ngoài nước tán thành Quy chế tổ chức và Quy chế chấm thi khen thưởng Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ IV, Hà Nội - 2012 đều được chấp nhận tham dự Liên hoan.

Đối với các đơn vị trong nước: Các đơn vị cá nhân nghệ thuật Xiếc chuyên nghiệp, công lập và ngoài công lập (xã hội hoá) có tiết mục được Ban Tổ chức tuyển chọn. Các đơn vị và nghệ sĩ gửi bản đăng ký tiết mục tham dự Liên hoan về Ban Tổ chức chậm nhất vào ngày 30/7/2012.

Đối với các đơn vị nước ngoài: Các đơn vị cá nhân nghệ sĩ Xiếc chuyên nghiệp nước ngoài được Ban Tổ chức mời tham gia Liên hoan phải gửi VCD, DVD ghi hình các tiết mục tham dự Liên hoan tới Ban Tổ chức để tuyển chọn, chậm nhất vào ngày 30/7/2012.

Thể loại, số lượng tiết mục:

Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ IV, Hà Nội - 2012 gồm các thể loại Xiếc: Nhào lộn, Tung hứng, Thăng bằng, Ảo thuật, Hề xiếc, Xiếc thú.

Số lượng tiết mục tham dự Liên hoan: Mỗi nước (không kể nước chủ nhà) được cử tham dự Liên hoan tối đa 4 tiết mục cho mỗi thể loại. Các tiết mục tham dự Liên hoan phải thuộc những thể loại nghệ thuật Xiếc đúng với quy định của Ban Tổ chức và chưa từng đoạt giải trong các Liên hoan Xiếc Quốc tế tại Việt Nam.

Kinh phí tổ chức Liên hoan:

Đối với Ban Giám khảo: Ban Tổ chức chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí vé máy bay, visa (cho Giám khảo nước ngoài), tiền đi lại mặt đất, ăn ở, bảo hiểm y tế và thù lao cho Ban Giám khảo trong những ngày diễn ra Liên hoan.

Đối với các đoàn nước ngoài: Các đơn vị nước ngoài tự chịu kinh phí vé máy bay đi, về cho các nghệ sĩ, cước phí vận chuyển đạo cụ, trang phục đến Hà Nội, Việt Nam tham dự Liên hoan. Ban Tổ chức chịu trách nhiệm đài thọ phương tiện vận chuyển, ăn, ở, bảo hiểm y tế cho các nghệ sĩ nước ngoài trong thời gian diễn ra Liên hoan tại Việt Nam. Mỗi đoàn nước ngoài tham dự liên hoan tối đa 06 người. Đơn vị tham dự từ 07 người trở lên phải tự lo kinh phí ăn, ở, bảo hiểm cho số người vượt quá quy định

Ban Tổ chức tài trợ toàn bộ các chi phí nêu trên cho các đơn vị nghệ thuật Xiếc các nước: Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Vương Quốc Campuchia, Cộng hòa Cuba và Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên.

Đối với các đoàn trong nước: Các đơn vị nghệ thuật Xiếc trong nước tự đài thọ kinh phí xây dựng chương trình, tiết mục và kinh phí ăn ở, đi lại cho nghệ sỹ trong thời gian tham dự Liên hoan.

Đối với công tác tổ chức: Ban Tổ chức chịu trách nhiệm toàn bộ kinh phí tổ chức, giải thưởng và hỗ trợ cho các đơn vị tham gia biểu diễn phục vụ nhân dân Hà Nội trong những ngày diễn ra Liên hoan

Cơ cấu giải thưởng:

Ban Tổ chức Liên hoan Xiếc quốc lần thứ IV, Hà Nội - 2012 tặng Huy chương Vàng, Huy chương Bạc (kèm theo tiền thưởng và Bằng Chứng nhận) cho các tiết mục đạt chất lượng cao và các nghệ sĩ hoặc nhóm nghệ sĩ biểu diễn xuất sắc có nhiều sáng tạo trong các tiết mục theo kết quả đánh giá của Ban Giám khảo.

Cơ cấu giải thưởng căn cứ vào chất lượng nghệ thuật thực tế, không phân biệt loại hình. Tổng số giải thưởng không vượt quá 30% tổng số tiết mục tham dự Liên hoan.

Ngoài các giải thưởng Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Ban Tổ chức sẽ tặng 02 giải Xuất sắc (tương đương Huy chương Vàng kèm theo tiền thưởng và Bằng Chứng nhận) cho đạo diễn và nhạc sỹ xuất sắc có những sáng tạo độc đáo theo đề nghị của Ban Giám khảo (nếu có).

Ban Tổ chức tặng Cúp lưu niệm cho các đơn vị nghệ thuật tham dự Liên hoan.

Mức tiền thưởng của từng loại giải thưởng (theo kinh phí được duyệt) sẽ được Ban Tổ chức công bố trong buổi trao thưởng.

Quy định đối với các đơn vị, cá nhân tham dự Liên hoan:

Các đơn vị cá nhân tham dự Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ IV, Hà Nội - 2012 phải gửi về Ban Tổ chức Bản đăng ký tiết mục tham dự Liên hoan (theo mẫu đăng ký).

Các tiết mục tham dự Liên hoan phải tham gia 2 buổi thi và một số buổi biểu diễn khác do Ban Tổ chức sắp xếp. Các tiết mục đạt điểm cao sẽ được chọn tham gia chương trình chung khảo để xác định giải thưởng.

Ban Tổ chức được ghi hình các chương trình, tiết mục tham dự Liên hoan và phát trên truyền hình mà không phải trả tiền bản quyền. Các đơn vị, cá nhân phải chịu trách nhiệm về tác quyền đối với tác phẩm tham dự Liên hoan về sự cố, mất mát, hư hỏng đạo cụ hoặc trang phục... trong thời gian diễn ra Liên hoan.

Các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm thực hiện đúng kế hoạch tổ chức luyện tập, lịch thi và biểu diễn của Ban Tổ chức; Chấp hành các đánh giá của Ban Giám khảo. Nếu có biểu hiện phản đối trước đám đông, trong lễ trao giải hay những biểu hiện thiếu văn hoá khác, Ban Tổ chức tước quyền nhận giải thưởng.

Quy chế chấm thi và khen thưởng tại Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ IV, Hà Nội - 2012

Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Giám khảo và Tổ Thư ký:

Ban Giám khảo: Ban Giám khảo gồm những nhà hoạt động Xiếc tiêu biểu, đại diện cho nghệ thuật Xiếc trong nước và quốc tế, có uy tín về chuyên môn được Bộ VHTTDL ra quyết định thành lập, gồm Trưởng ban và các Uỷ viên

Ban Giám khảo có trách nhiệm và quyền hạn: Theo dõi đầy đủ các buổi biểu diễn, chấm điểm các chương trình, tiết mục đảm bảo tính khách quan, chính xác; Đánh giá chất lượng nghệ thuật trong Liên hoan; Trưởng Ban Giám khảo chịu trách nhiệm báo cáo tổng kết Liên hoan và đề xuất những giải pháp để phát triển nghệ thuật Xiếc trong thời kỳ hội nhập. ..

Nguyên tắc làm việc của Ban Giám khảo: Ban Giám khảo cho điểm độc lập bằng phiếu kín, nộp cho Tổ thư ký ngay sau khi biểu diễn xong (mỗi tiết mục thi diễn 2 lần). Thành viên Ban Giám khảo đến chậm 1/4 thời gian tiết mục đang biểu diễn, là người đang làm việc tại đơn vị nghệ thuật; chỉ đạo nghệ thuật; tác giả, đạo diễn, họa sĩ, biên đạo, nhạc sĩ của chương trình, tiết mục và nghệ sĩ dự thi… không được chấm điểm tiết mục đó; Điểm của thành viên nào cao hơn hoặc thấp hơn 02 điểm so với điểm trung bình cộng của toàn Ban Giám khảo sẽ bị loại.

Tổ Thư ký: Cung cấp các tài liệu, văn bản liên quan đến Liên hoan cho Ban Giám khảo; Theo dõi, ghi biên bản chính xác các ý kiến của thành viên Ban Giám khảo trong khi thảo luận; Phát hiện các vi phạm trái với Quy chế tổ chức Liên hoan của các đơn vị và cá nhân để báo cáo Ban Tổ chức, Ban Giám khảo trước khi cho điểm; Phát hiện những chênh lệch trong cách cho điểm trái với Quy chế tổ chức, Quy chế chấm thi và khen thưởng để báo cáo với Ban tổ chức; Tập hợp phiếu điểm, tổng hợp kết quả chính xác để báo cáo Trưởng ban Tổ chức, Ban Giám khảo.

Thể lệ, cơ cấu xét giải thưởng:

Cơ cấu giải thưởng: Huy chương Vàng (điểm đạt từ 18 đến 20 điểm); Huy chương Bạc (điểm đạt từ 16 đến 17,9 điểm); Số lượng giải thưởng không quá 30% tổng số tiết mục tham gia Liên hoan. Điểm xét giải tính từ cao xuống thấp.

Ngoài các giải thưởng Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Ban Tổ chức sẽ tặng 02 giải Xuất sắc (tương đương Huy chương Vàng kèm theo tiền thưởng và Bằng Chứng nhận) cho đạo diễn và nhạc sỹ xuất sắc có những sáng tạo độc đáo theo đề nghị của Ban Giám khảo (nếu có).

Hình thức chấm điểm: Ban Giám khảo chấm theo thang điểm 20 (có số lẻ thập phân) gồm 10 điểm dành cho kỹ thuật, 10 điểm dành cho nghệ thuật.

Tiêu chuẩn xét cho điểm:

Về Kỹ thuật: Đạt được sự chính xác cao những động tác phức tạp về kỹ thuật, kỹ xảo của thể loại nghệ thuật Xiếc trong tiết mục biểu diễn.

Về Nghệ thuật: Đạt được sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật trình diễn với tiết tấu âm nhạc, mỹ thuật, trang phục và bố cục tiết mục, tạo được hiệu quả thẩm mỹ nghệ thuật và yếu tố hấp dẫn tới người xem.

Hình thức khen thưởng: Các hình thức khen thưởng: Huy chương Vàng, Huy chương Bạc và các giải thưởng khác đều có Bằng chứng nhận kèm theo tiền thưởng. Mức tiền thưởng cho từng loại giải thưởng được Ban Tổ chức công bố trong buổi trao thưởng.

Theo cinet


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý