Sự kiện - Nhân vật - Góc nhìn

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Hội nghị phổ biến Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Hội nghị phổ biến Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020
của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn 
 
Hội nghị phổ biến Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn được tổ chức tại 03 địa điểm, gồm: Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:
- Tại Hà Nội được tổ chức ngày 25 tháng 3 năm 2021, Khách sạn Quân đội (Army hotel) số 1 Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Tại Đà Nẵng được tổ chức ngày 07 tháng 4 năm 2021, Khách sạn Nalod, số 192 Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.
- Tại Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức ngày 09 tháng 4 năm 2021, Khách sạn Majestic Sài Gòn, số 1 Đồng Khởi, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
1. Nghị định số 144/2020/NĐ-CP được xây dựng nhằm đạt được mục đích thực hiện quan điểm, đường lối chỉ đạo sau:
Định hướng phát triển nghệ thuật, “phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật, tạo mọi điều kiện cho sự tìm tòi, sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ để có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân tộc, dân chủ, tiến bộ, phản ánh chân thật, sinh động, sâu sắc đời sống, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước”. Thống nhất với hệ thống pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý cho hoạt động thương mại, hoạt động đầu tư kinh doanh đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường nghệ thuật biểu diễn và tiến tới hội nhập nền thương mại toàn cầu. Thể chế giải pháp thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ kiến tạo và phân cấp quản lý Nhà nước...
2. Bố cục cơ bản của Nghị định số 144/2020/NĐ-CP gồm 05 chương 31 điều, cụ thể:
Chương I (từ Điều 1 đến Điều 7) quy định chung về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; quy định cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn; quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động nghệ thuật biểu diễn.
Chương II (từ Điều 8 đến Điều 20) quy định về hoạt động biểu diễn nghệ thuật, gồm 05 Mục quy định về hình thức, điều kiện, thủ tục hành chính đối với các hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật; tổ chức cuộc thi, liên hoan loại hình nghệ thuật biểu diễn và tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu; các biện pháp dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thu hồi danh hiệu, giải thưởng, hủy kết quả của cuộc thi, liên hoan được tổ chức tại Việt Nam; hình thức, điều kiện, thủ tục hành chính cho cá nhân Việt Nam dự thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài và biện pháp không công nhận danh hiệu.
Chương III (từ Điều 21 đến Điều 26) quy định về lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật.
Chương IV (từ Điều 27 đến Điều 29) quy định về tổ chức thực hiện.
Chương V (từ Điều 30 đến Điều 31) quy định điều khoản thi hành.
3. Nội dung cơ bản của Nghị định số 144/2020/NĐ-CP
Nghị định số 144/2020/NĐ-CP kế thừa, hoàn thiện các quy định còn phù hợp tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP, Nghị định số 15/2016/NĐ-CP, đồng thời tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để thể chế các chính sách đã được Chính phủ thông qua cho phù hợp với tình hình thực tế, thống nhất với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế. Theo đó, Nghị định có một số điểm mới với nội dung cơ bản như sau:
a) Cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước
b) Phân cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ở địa phương
c) Khắc phục vấn đề tác động giới và quy định điều kiện bao quát hơn đối với thí sinh dự thi người đẹp, người mẫu
d) Quy định tổ chức cuộc thi, liên hoan loại hình nghệ thuật biểu diễn
e) Quy định quản lý hậu kiểm đối với hoạt động nghệ thuật biểu diễn
4. Một số điểm mới được quy định trong Nghị định số 144/2020/NĐ-CP
a) Điểm mới thứ nhất - Tập trung quản lý chuyên ngành về hoạt động nghệ thuật biểu diễn và nội dung biểu diễn nghệ thuật.
b) Điểm mới thứ hai - Xác định lại nội hàm khái niệm “biểu diễn nghệ thuật” và “loại hình nghệ thuật biểu diễn”.
c) Điểm mới thứ ba - Quy định phân cấp quản lý theo địa bàn, hoạt động nghệ thuật biểu diễn ở đâu sẽ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương đó quản lý.
 d) Điểm mới thứ tư - Quy định cụ thể các trường hợp dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thu hồi danh hiệu, giải thưởng, hủy kết quả của cuộc thi, liên hoan được tổ chức tại Việt Nam.
đ) Điểm mới thứ năm - Áp dụng biện pháp hậu kiểm đối với hoạt động lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật.
e) Điểm mới thứ sáu - Quy định biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên hệ thống phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử./.
 
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý