Văn hóa-Nghệ thuật

Đề nghị phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát huy nghệ thuật biểu diễn truyền thống đến năm 2020

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Bảo tồn và phát huy nghệ thuật biểu diễn truyền thống đến năm 2020".

Theo đó, nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng, các nhà quản lý về giá trị, vai trò của nghệ thuật biểu diễn truyền thống, từ đó xác định trách nhiệm bảo tồn và phát huy nghệ thuật biểu diễn truyền thống nghệ thuật, trong đó có nghệ thuật biểu diễn truyền thống thực sự là tinh hoa văn hóa dân tộc.

Bảo tồn và phát huy nghệ thuật biểu diễn truyền thống nhằm giữ gìn và phát triển nghệ thuật biểu diễn Việt Nam phong phú về loại hình, giàu có về tác phẩm, đa dạng về phong cách, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đã bản sắc dân tộc.

Đổi mới công tác đào tạo diễn viên, nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống ở các trường đào tạo văn hóa nghệ thuật, đẩy mạnh và nâng cao chất lương truyền dạy, trao nghề cho thế hệ trẻ ở cộng đồng về nghệ thuật truyền thống. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động biểu diễn và hoạt động bảo tồn nghệ thuật biểu diễn truyền truyền thống, huy động tối đa các nguồn lực trong nước và ngoài nước với sự tham gia đóng góp của toàn xã hội.

Đề án "Bảo tồn và phát huy nghệ thuật biểu diễn truyền thống đến năm 2020" được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm 3 phần: Phần đánh giá thực trạng bảo tồn và phát huy nghệ thuật biểu diễn truyền thống; Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ bảo tồn và phát huy nghệ thuật biểu diễn truyền thống; Giải pháp và các dự án bảo tồn và phát huy nghệ thuật biểu diễn truyền thống; Tổ chức thực hiện.

Trước đó, Đề án đã được lấy ý kiến đóng góp của các thành viên trong Ban soạn thảo, các Cục, Vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố và các đơn vị nghệ thuật trên toàn quốc. Hầu hết các ý kiến đều nhất trí cơ bản với nội dung dự thảo Đề án do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị, đồng thời, góp ý, bổ sung một số cụm từ, kỹ thuật văn bản và đề nghị bổ sung một vài vấn đề nội dung của Đề án.

HCTC


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội;
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd@cucnghethuatbieudien.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý