Hoạt động Bộ VHTTDL

Đưa công tác phòng chống ma túy trở thành nhiệm vụ trọng tâm

Đây là một trong những mục tiêu đặt ra tại Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt ngày 03/10/2011.

Theo đó, với mục tiêu tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy nhằm hạn chế tỷ lệ nghiện ma túy trong cộng đồng dân cư, giảm tác hại của ma túy đối với sự phát triển kinh tế-xã hội; góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.   


Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung vào các nội như: đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về hiểm họa của ma túy và các quan điểm, mục tiêu, biện pháp đã được đề ra trong Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.   

Đồng thời, thông tin thường xuyên các tài liệu công bố của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống các tệ nạn ma túy, mại dâm và của Bộ Công an về tình hình phòng chống ma túy, phổ biến các thành tựu của y học và các kết quả nghiên cứu khoa học về cai nghiện ma túy trong nước và trên thế giới.   

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng vùng, miền, đối tượng; kết hợp giữa tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy và tác hại, hậu quả của tệ nạn ma túy đến từng người dân, từng hộ gia đình.   

Biểu dương các địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân làm tốt công tác phòng, chống ma túy; chăm sóc, giúp đỡ những người nghiện ma túy và tệ nạn xã hội để áp dụng trên diện rộng, đảm bảo việc phòng, ngừa, hạn chế sử dụng ma túy có hiệu quả.   

Kết hợp chặt chẽ công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, xây dựng làng, bản, ấp văn hóa, cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa. Quan tâm, giúp đỡ những người nghiện ma túy để họ không bị mặc cảm, không phân biệt đối xử.   

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổ chức quán triệt trực tiếp chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trên cơ sở các nội dung của Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa bằng các công việc và đưa vào kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị mình.

Định hướng đến năm 2030, có 100% các cơ quan đơn vị thuộc Bộ xác định và đưa công tác phòng chống ma túy trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong kế hoạch công tác hàng năm và là một nội dung trong phong trào thi đua của đơn vị; đảm bảo trên 90% nhân dân được tiếp cận với thông tin, truyền thông về ma túy để nâng cao hiểu biết của người dân về tác hại của ma túy; 100% người dân ở khu vực thành thị và 80% ở khu vực nông thôn, miền núi hiểu đúng và biết cách phòng, chống ma túy; 100% các Nhà văn hóa, thư viện, Trung tâm văn hóa cấp tỉnh và 70% ở cấp huyện có tài liệu về ma túy và có góc truyền thông về ma túy; 100% các Nhà hát, Đoàn nghệ thuật, Đội tuyên truyền lưu động, chiếu bóng lưu động lồng ghép nội dung phòng, chống ma túy vào các hoạt động thường xuyên.

 

HCTC 

(Nguồn Quyết định số 3109/QĐ-BVHTTDL)


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý