Văn hóa-Nghệ thuật

Tăng cường phối hợp triển khai Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”

Vừa qua, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về triển khai Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” (Đề án 1270) theo Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại cuộc họp, sau khi nghe Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc báo cáo đề xuất việc triển khai đề án 1270, việc triển khai các công việc được phân công theo Thông báo số 305/TB-VP ngày 23 tháng 8 năm 2011 và ý kiến của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng kết luận và yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp triển khai thực hiện đề án:

Nhìn chung việc triển khai đề án 1270 theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại Thông báo số 305/TB-VP ngày 23 tháng 8 năm 2011 còn chậm, Vụ Văn hoá dân tộc chưa chủ động trong công việc, thiếu sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan.

Vụ Kế hoạch, Tài chính tiếp tục rà soát lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá năm 2012 có trọng tâm, trọng diểm để thực hiện Đề án 1270, đề xuất văn bản hướng dẫn và tổng hợp kế hoạch theo phân công tại Thông số 305/TB-VP.

Vụ Văn hoá dân tộc chủ động liên hệ với các Ban, Bộ, Ngành liên quan đề nghị cử đại diện lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo Đề án 1270 và khẩn trương đề xuất các Tổ công tác Đề án 1270 báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét trước ngày 30/9/2011

Về việc tổ chức Hội nghị triển khai Đề án 1270 kết hợp với khảo sát thực tế đời sống văn hoá vùng đồng bào dân tộc thiểu số đề nghị Vụ Văn hoá dân tộc chuẩn bị lại đề cương, chương trình theo hướng thời gian tổ chức nửa đầu tháng 11, địa điểm tổ chức 03 điểm đại diện cho các vùng miền, là nơi có đông đồng bào dân tộc: Lào Cai (khu vực phía Bắc), Đắk Nông (khu vực miền Trung, Tây Nguyên), Trà Vinh (khu vực phía Nam) báo cáo Bộ trưởng xem xét về chủ trương trước ngày 30/9/2011.

Về việc chuẩn bị đề cương các dự án thành phần của Đề án 1270, Thứ trưởng giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị như sau: 

Giao Viện Văn hoá nghệ thuật Việt Nam chuẩn bị đề cương dự án số 1 “Xây dựng bộ chỉ số phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số đến năm 2020. Tổng kiểm kê di sản văn hóa các dân tộc thiểu số”.

Vụ Văn hoá dân tộc chuẩn bị đề cương dự án số 2 “Bảo tồn khẩn cấp và hỗ trợ, tăng cường năng lực bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc, bài trừ hủ tục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. 

Vụ Đào tạo chuẩn bị đề cương dự án số 3 “Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở vùng dân tộc thiểu số”

Văn phòng Bộ chuẩn bị đề cương dự án số 4 “Gắn kết phát triển kinh tế và bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số”.

Cục Nghệ thuật biểu diễn chuẩn bị đề cương dự án số 5 “ Giới thiệu quảng bá các sản phẩm văn học nghệ thuật và các di sản văn hóa tiêu biểu của các dân tộc thiểu số và đưa giáo dục văn hóa truyền thống của các dân tộc vào trường học”. 

Cục Văn hoá cơ sở chuẩn bị đề cương dự án số 6 “Chương trình hoạt động, lễ hội và biểu diễn văn hóa, nghệ thuật các dân tộc cấp tỉnh, vùng và quốc gia giai đoạn 2011 – 2020”.

Vụ Văn hoá dân tộc là đơn vị đầu mối tổng hợp đề cương các dự án báo cáo Lãnh đạo Bộ trước ngày 15 tháng 10 năm 2011.HCTC


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội;
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd@cucnghethuatbieudien.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý