Hoạt động Quản lý

Hội nghị triển khai công tác năm 2013 Cục Nghệ thuật biểu diễn

Ngày 31/1//2013, Cục nghệ thuật biểu diễn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai kế hoạch năm 2013. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Hoàng Tuấn Anh – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Vương Duy Biên – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, và lãnh đạo Cục, Vụ, Ban ngành, các đơn vị nghệ thuật trực thuộc Bộ. 

Theo báo cáo tại Hội nghị, thực hiện kế hoạch công tác năm 2012 đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã chủ động phối hợp với các Hội văn học nghệ thuật chuyên ngành ở Trung ương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố, các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trên toàn quốc tổ chức và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Về công tác quản lý nhà nước: Tổ chức Hội nghị thực hiện Chỉ thị 65/CT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về “Chấn chỉnh các hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang”; Hội nghị phổ biến Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 5/10/2012 của Chính phủ; Tiếp tục soạn thảo, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trình lãnh đạo Bộ xem xét để trình Chính phủ phê duyệt; Trực tiếp phối hợp, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên phạm vi cả nước. Bên canh đó, Cục thường xuyên gửi công văn, trao đổi qua điện thoại, internet, hướng dẫn các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý chặt chẽ các hoạt động biểu diễn, kiểm duyệt, thẩm định nội dung các chương trình nghệ thuật ca, múa, nhạc, sân khấu, thời trang, hoa hậu trước khi cấp phép công diễn và cấp phép sản xuất băng đĩa. Cấp phép cho các đoàn nghệ thuật, các ca sỹ đi biểu diễn nước ngoài và từ nước ngoài về ViệtNambiểu diễn. Phối hợp với A.83, Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh thành phố để tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm. Các hoạt động phát triển sự nghiệp cũng được triển khai thực hiện và đạt kết quả tốt như tổ chức thành công 8 cuộc Liên hoan trong đó có 2 cuộc Liên hoan quốc tế; tổ chức Tập huấn diễn viên, nhạc công Tuồng chuyên nghiệp toàn quốc.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh phát biểu và đánh giá
kết quả của Cục NTBD trong năm 2012

Nhìn chung, năm 2012 Cục nghệ thuật biểu diễn đã có nhiều cố gắng, phấn đấu xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt những công việc đột xuất được lãnh đạo Bộ giao và chỉ tiêu kế hoạch nhà nước. Tình hình hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thi hoa hậu, trình diễn thời trang, hoạt động phát hành băng đĩa của các đơn vị nghệ thuật và các doanh nghiệp sản xuất trên phạm vi cả nước tương đối ổn định, tuy nhiên cũng còn có những trường hợp vi phạm. Cục đã có biện pháp phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Từ đó, phương hướng chung trong năm 2013 của Cục nghệ thuật biểu diễn là đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực trong công tác quản lý nhà nước, kiên quyết khắc phục những bất cập trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn; thiết lập lại trật tự kỷ cương để nghệ thuật biểu diễn có tác động tốt đến đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển của xã hội. Tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức của Cục Nghệ thuật biểu diễn đoàn kết, thống nhất, phát huy sức mạnh tập thể, quyết tâm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Phát huy tối đa sức sáng tạo của các nghệ sỹ để xây dựng các tác phẩm văn học nghệ thuật đạt chất lượng cao. Phản ánh mọi mặt của đời sống xã hội, hưởng ứng Nghị quyết  Trung ương 4 Khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL cùng lãnh đạo các ban nghành
đọc tài liệu hội nghị

Bên cạnh đó, Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục hoàn thiện và trình Bộ xem xét ban hành Đề án “Một số quy định về công tác quản lý tài chính và hoạt động nghệ thuật biểu diễn đối với các đơn vị nghệ thuật Trung ương” nhằm mục đích giúp các đơn vị nghệ thuật có điều kiện nâng cao hơn nữa chất lượng nghệ thuật.

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm Cục đã đưa ra biện pháp thực hiện và có một số đề xuất, kiến nghị để lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt. Cụ thể, về giải pháp thực hiện, Cục tăng cường công tác tổ chức cán bộ, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, củng cố bộ máy, nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn cho từng cán bộ công chức. Nâng cao chất lượng giao ban hàng tuần, hàng tháng, đảm bảo sinh hoạt Đảng, Công đoàn đều đặn. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, động viên khích lệ kịp thời những tập thể, cá nhân xuất sắc. Tập thể lãnh đạo Cục, Đảng ủy, Chi ủy, Chi bộ, Ban Chấp hành Công đoàn phát huy tinh thần đoàn kết cùng với tập thể công chức, viên chức luôn kề vai, sát cánh bên nhau, toàn tâm, toàn ý, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên phát biểu trong hội nghị

Về đề xuất, kiến nghị: Lãnh đạo Bộ làm việc với các Bộ, Ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu ban hành chế độ tiền lương, nghỉ hưu sao cho phù hợp với đội ngũ văn nghệ sỹ trong thời kỳ mới. Xem xét, điều chỉnh Nghị định 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút và Quyết định số 180/2006/QĐ-TTg ngày 9/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ luyện tập, nghệ thuật và phục vụ biểu diễn, tạo điều kiện cho lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn phát triển. Tạo điều kiện cho các đơn vị nghệ thuật truyền thống quảng bá, giới thiệu về loại hình nghệ thuật với bạn bè quốc tế và biểu diễn giao lưu với các nước bạn. Đề nghị lãnh đạo Bộ và Thủ tướng Chính phủ quan tâm đến công tác giáo dục, đào tạo nghệ thuật trong và ngoài nước, và đầu tư ngân sách cho các đơn vị nghệ thuật Trung ương và địa phương, tăng cường và phối hợp chặt chẽ trong công tác Nhà nước về lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, trình diễn thời trang, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các sai phạm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

 Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn phát biểu trong hội nghị

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh có những phát biểu và đánh giá cao kết của mà Cục Nghệ thuật biểu diễn đã đạt được trong năm 2012, đồng thời cũng yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn cần bám sát sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để cụ thể hóa các nhiệm vụ trong năm 2013.

Phát biểu kết thúc hội nghị, ông Nguyễn Đăng Chương – Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn đã thay mặt cho toàn thể công chức, viên chức của Cục tiếp thu những ý kiến chỉ đạo rất sâu sắc, rất cụ thể của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, đồng thời hứa sẽ tập trung chỉ đạo điều hành, thực hiện công tác của Cuc quyết liệt hơn, phát huy cao độ nội lực, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Cục Nghệ thuật biểu diễn phải đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2013.

 NTBD


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý