Giao lưu - Hợp tác Quốc tế

Đón đoàn nghệ thuật Ấn Độ sang biểu diễn tại Việt Nam

Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 488/QĐ-BVHTTDL về việc đón đoàn nghệ thuật Ấn Độ sang biểu diễn tại Việt Nam trong tháng 4/2012.

Quyết định trên được căn cứ vào Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL; căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ VHTTDL ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27/10/2008 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL; đồng thời xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế.

Theo đó, Bộ VHTTDL giao Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội đón và tổ chức cho đoàn nghệ thuật múa Odissi, Ấn Độ gồm 26 người sang biểu diễn tại Hà Nội và Hải Phòng từ ngày 04 - 07/4/2012.

Quyết định cũng nêu rõ về kinh phí: Phía Ấn Độ chịu chi phí đi lại hành trình quốc tế, thù lao biểu diễn của nghệ sĩ (nếu có), cước đạo cụ và các chi phí khác liên quan.

Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật đài thọ đi lại nội địa, chi phí in ấn tuyên truyền quảng bá, thuê địa điểm tổ chức biểu diễn, âm thanh, ánh sáng, sân khấu; lễ tân đón tiếp, phiên dịch, tham quan (nếu có), thù lao làm ngoài giờ cho cán bộ của Trung tâm và các chi phí khác liên quan tại Hà Nội và Hải Phòng.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Giám đốc Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật và Giám đốc Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Theo Cinet.gov.vn


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý