Hoạt động Bộ VHTTDL

Thứ trưởng Lê Khánh Hải làm việc với Cục Nghệ thuật biểu diễn

Thứ trưởng Lê Khánh Hải làm việc với Cục Nghệ thuật biểu diễn
 
Sáng 7/5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải đã chủ trì buổi làm việc với Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) cùng một số đơn vị liên quan về Đề án "Đổi mới, phát huy sáng tạo các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao" (Gọi tắt là Đề án).
Trước đó, tại Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 6/9/2014 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, phần phụ lục danh mục các đề án, nhiệm vụ cần xây dựng để triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 33 –NQ/TW có Đề án: "Đổi mới, phát huy sáng tạo các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao" được giao cho Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan thực hiện.
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đình Đạt
Tại buổi làm việc, Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Quang Vinh đã báo cáo quá trình thực hiện Đề án này với một số nội dung trùng với nội dung Đề án 844/QĐ-TTg ngày 1/6/2011 của Thủ tướng Chính phê duyệt giao "Khuyến khích sáng tác và công bố các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cứu nước giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930 – 1975". Bộ VHTTDL chỉ đạo Cục NTBD từ năm 2012 – 2016 đã hoàn thành, đạt hiệu quả cao việc đặt hàng sáng tác và công bố các tác phẩm văn học nghệ thuật.
Bên cạnh đó, một phần nội dung trong Đề án đã được các đơn vị phối hợp thực hiện. Bộ VHTTDL cũng ban hành Quyết định số 03/QĐ-BVHTTDL ngày 2/1/2019 trong kế hoạch công tác năm 2019 của Cục NTBD xây dựng Đề án "Khuyến khích sáng tác và công bố các tác phẩm văn học có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh công cuộc xây dựng và đổi mới của đất nước từ 1976 đến nay"…
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đề nghị Cục NTBD cùng Vụ Kế hoạch, Tài Chính; Văn phòng Bộ rà soát lại các nội dung của Đề án đã thực hiện trong 5 năm qua. Đồng thời đánh giá lại những nội dung của Đề án xem có trùng lặp, phù hợp với thực tiễn để có báo cáo, bổ sung, kiến nghị, sau đó trình và xin ý kiến lãnh đạo Bộ.
Hà Anh
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý