Văn hóa-Nghệ thuật

Khai mạc Hội nghị phổ biến, triển khai thực hiện các Nghị định và Chiến lược phát triển của ngành VHTTDL

Chiều ngày 08/02, tại Khu du lịch Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh, Hội nghị phổ biến, triển khai thực hiện các Nghị định và Chiến lược phát triển của Ngành văn hoá, thể thao và du lịch năm 2012 đã diễn ra dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ Anh Tuấn.

Đồng chủ trì Hội nghị có các ông: Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao; Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; Nguyễn Minh Chính, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Văn hoá cơ sở; Hoa Hữu Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình.

Hội nghị còn có sự tham dự của trên 140 đại biểu đến từ các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ và đại diện lãnh đạo Sở VHTTDL các tỉnh, thành trong cả nước.

hứ trưởng Hồ Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị đã các đại biểu tham dự đã được phổ biến, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; đánh giá tổng quát việc thực hiện Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020 và triển khai nội dung cơ bản của Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; đồng thời được giới thiệu một số nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030; phố biến Đề cương Tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII về xây dựng phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Sau 3 giờ trao đổi thảo luận sôi nổi, các đại biểu tham dự đã thống nhất một số vấn đề như: tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương trong việc chỉ đạo, triển khai đồng bộ, có hệ thống, lộ trình, thích hợp đề án, chương trình của các Chiến lược của Ngành và đề cao vai trò sự vào cuộc của cấp uỷ, chính quyền cơ sở.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng lưu ý, cần đặt đúng vai trò, vị trí của văn hoá trong tình hình mới. Trong quá trình triển khai Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020cần chú ý đến thể thao tuyến cơ sở với nguồn lực phù hợp; đồng thời cần phối hợp một cách đồng bộ, có hệ thống về hạ tầng du lịch và nguồn lực du lịch. Ngoài ra, việc triển khai các Chiến lược cần cân nhắc các nhiệm vụ, đề án ưu tiên, trọng tâm làm dứt điểm, tập trung không kéo dài.

Ông Vương Bích Thắng- Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT phát biểu tại Hội nghị

Trên cơ sở các ý kiến góp ý của đại biểu tham dự, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ Anh Tuấn đã khẳng định, Bộ VHTTDL sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tổng hợp, tiếp thu để chỉ đạo triển khai các Nghị quyết, Chiến lược của Ngành một cách phù hợp, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để triển khai đồng bộ, có hệ thống.

Thứ trưởng cũng đề nghị các đại biểu về địa phương tiếp tục góp ý kiến để hoàn thiện các dự án nhằm triển khai các Chiến lược và thông qua những công việc cụ thể xây dựng kế hoạch, chương trình, lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

HCTC


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý