Hoạt động Quản lý

Xây dựng Đề án tổng thể bảo vệ và phát huy DSVHPVT Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ

 
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
(NTBD) – Văn bản số 2217/BVHTTDL-DSVH ngày 03/06/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc Xây dựng Đề án tổng thể bảo vệ và phát huy DSVHPVT Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ.
Văn bản nêu rõ, thực hiện Chương trình hành động quốc gia nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ đã cam kết với UNESCO, ngày 17/01/2015, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch của 21 tỉnh/thành phố có di sản về việc đề cử 01 địa phương làm đầu mối chủ trì xây dựng Đề án tổng thế bảo vệ và phát huy di sản văn hoá phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ. Tại cuộc họp, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố đã thống nhất đề cử Thành phố Hồ Chí Minh đại diện cho 21 tỉnh/thành có di sản xây dựng Đề án với sự hỗ trợ về chuyên môn của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Văn hoá, Thể thao của Thành phố phối hợp với Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố có Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ xây dựng Đề án tổng thể bảo vệ và phát huy di sản văn hoá phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, trình Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thỏa thuận./.
K.A


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý