Hoạt động Quản lý

Xây dựng và phê duyệt dự án bảo vệ và phát huy giá trị DSVHPVT trong Danh mục Quốc gia

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
(NTBD) – Văn bản số 2189/BVHTTDL-DSVH ngày 02/6 của Bộ VHTTDL gửi UBND các tình/thành phố trực thuộc trung ương về việc xây dựng và phê duyệt dự án bảo vệ và phát huy giá trị DSVHPVT trong Danh mục Quốc gia.
Văn bản nêu rõ, thực hiện Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học Di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đến nay đã có 121 di sản được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, góp phần bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc. Để phát huy hiệu quả các di sản này, Bộ VHTTDL đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố:
Tiếp tục bố trí kinh phí để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai tổng kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh/thành phố và lựa chọn di sản tiêu biểu để lập hồ sơ khoa học đề nghị đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Đối với những di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố khẩn trương chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập và triển khai Dự án bảo tồn và phát huy giá trị gửi Bộ VHTTDL thỏa thuận trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố phê duyệt. Dự án cần tập trung vào hai nội dung cơ bản là: việc truyền dạy kỹ năng, bí quyết và quảng bá, giới thiệu giá trị của di sản văn hóa phi vật thể.
KA
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý