Hoạt động Quản lý

Xây dựng Hồ sơ đề cử “Then Tày, Nùng, Thái” trình UNESCO đưa vào Danh sách DSVHPVT của nhân loại

Hát Then - hình thức sinh hoạt văn hóa đặc sắc trong đời sống sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào
các dân tộc Tày, Nùng, Thái các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lào Cai,
Tuyên Quang, Lai Châu, Quảng Ninh, Hà Giang, Yên Bái và Bắc Giang.
(NTBD) – Quyết định số 1405/QĐ-BVHTTDL ngày 04/5 của Bộ VHTTDL về việc xây dựng hồ sơ đề cử quốc gia đệ trình UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) của nhân loại.
Theo đó, Bộ VHTTDL Giao Viện Âm nhạc (Học Viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh có di sản văn hóa phi vật thể “Then Tày, Nùng, Thái” và các cơ quan liên quan xây dựng Hồ sơ “Then Tày, Nùng, Thái” trình UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Quyết định nêu rõ, kinh phí xây dựng Hồ sơ do Ủy ban nhân dân các tỉnh có di sản văn hóa phi vật thế “Then Tày, Nùng, Thái” cấp và huy động từ nguồn vốn hợp pháp. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm hướng dẫn, phổi hợp với các đơn vị có tên ở Điều 1 trong việc xây dựng Hồ sơ “Then Tày, Nùng, Thái”.
Then là tên gọi Thái-Tày để chỉ một loại hình văn hóa tín ngưỡng trong các tộc nói tiếng Thái-Tày như Lào, Lự, Giáy và các nhóm Thái-Tày địa phương như Thái Trắng, Tày Cao Bằng, Tày Bắc Kạn, Tày sông Lô. Then bắt nguồn từ niềm tin “vạn vật có linh hồn” là một không gian văn hóa dân tộc, một tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian đa dạng, vừa phản ánh, vừa mô tả, gửi gắm, nhắn nhủ những ngọt bùi đắng cay của cuộc sống ông cha.
Đây là hình thức sinh hoạt văn hóa đặc sắc, không thể thiếu vắng trong đời sống sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Thái thuộc các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu, Quảng Ninh, Hà Giang, Yên Bái và Bắc Giang.
Trước đó, ngày 27/12/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 5079/QĐ-BVHTTDL chứng nhận Nghi lễ Then của người Tày tỉnh Tuyên Quang được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
KA
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý