Văn bản

QUY CHẾ GIẢI THƯỞNG Cuộc thi Âm nhạc Mùa Thu - 2019

  • Số/ký hiệu: 601/QC-NTBD
  • Ngày ban hành: 16/10/2019
  • Cơ quan ban hành: CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN
  • Loại văn bản: Quy chế
Toàn văn:

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 601/QC-NTBD
 
Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2019
 
 
 
QUY CHẾ GIẢI THƯỞNG
Cuộc thi Âm nhạc Mùa Thu - 2019
 
 
 
 

          I. Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng giám khảo và Tổ Thư ký
          1. Hội đồng giám khảo:
          Thành phần Hội đồng giám khảo gồm Chủ tịch và các uỷ viên do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ra quyết định thành lập, có trách nhiệm và quyền hạn sau:
- Theo dõi quá trình diễn ra Cuộc thi, chấm điểm từng nội dung chương trình theo các tiêu chí quy định tại Quy chế Tổ chức, Quy chế giải thưởng Cuộc thi Âm nhạc Mùa Thu năm 2019 bảo đảm tính khách quan và chính xác;
          - Bình xét giải thưởng trên cơ sở kết quả chấm điểm để Ban Tổ chức trao Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba, Giải Khuyến khích và giải thưởng khác cho các thí sinh, nhóm hòa tấu đạt những tiêu chí trong Quy chế giải thưởng;
          - Báo cáo tổng kết, nhận định, đánh giá chất lượng chuyên môn của Cuộc thi; Chịu trách nhiệm về kết quả chấm điểm; Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, chuyên ngành trong những cuộc thi tiếp theo.
          2. Tổ Thư ký:
          Tổ Thư ký gồm 03 thành viên do Cục Nghệ thuật biểu diễn phân công, có nhiệm vụ sau:
          - Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu liên quan đến nội dung cuộc thi, nội dung các phiên họp thảo luận; ghi biên bản, tổng hợp chính xác kết quả chấm điểm của hội đồng báo cáo Chủ tịch hội đồng; phối hợp chặt chẽ với các thành viên Hội đồng, cung cấp các thông tin cần thiết, chuẩn xác có liên quan trong cuộc thi tới các thành viên hội đồng;
          - Giúp Hội đồng phát hiện các trường hợp vi phạm Quy chế, báo cáo Trưởng Ban Tổ chức xem xét trình Ban Chỉ đạo giải quyết;
          - Tuyệt đối giữ bí mật về kết quả chấm điểm của Hội đồng trong quá trình diễn ra Cuộc thi.
          II. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng giám khảo
          - Để đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, Hội đồng đánh giá, thảo luận, bàn bạc dân chủ, xét giải thông qua hình thức chấm điểm độc lập bằng phiếu kín và giao kết quả cho Tổ Thư ký ngay sau khi kết thúc từng phiên họp;
          - Điểm của thành viên Hội đồng nào cao hoặc thấp hơn 1,5 điểm so với điểm trung bình cộng của toàn Hội đồng, điểm số đó sẽ bị loại bỏ;
- Thành viên Hội đồng không được tiết lộ thông tin về kết quả chấm điểm dưới bất kỳ hình thức nào;
          - Các thành viên Hội đồng giám khảo phải có mặt đầy đủ, đúng giờ trong lễ khai mạc và những buổi biểu diễn dự thi của các thí sinh.
          III. Tiêu chí chấm điểm và khung xét giải thưởng
          1. Tiêu chí chấm điểm:
a) Đối với nội dung Độc tấu:
- Về kỹ thuật: Hội đồng giám khảo đánh giá trình độ chất lượng biểu diễn nhạc cụ thông qua tài năng của người trình diễn, sự chuẩn xác về âm thanh; kỹ thuật cá nhân điêu luyện; sự kết hợp nhuần nhuyễn, nhịp nhàng và tinh tế trong việc điều tiết nhịp độ, xử lý sắc thái giữa người trình diễn và người phối hợp trình diễn, thể hiện xuất sắc tác phẩm âm nhạc.
- Về nghệ thuật: Hội đồng giám khảo đánh giá chất lượng nghệ thuật của người trình diễn thông qua việc thể hiện rõ phong cách sáng tác của tác giả; sự sáng tạo, xử lý nội dung tác phẩm âm nhạc nhằm trình diễn một cách truyền cảm, hấp dẫn, lôi cuốn và chuyên nghiệp; gây được ấn tượng và tạo cảm xúc tốt đẹp cho người thưởng thức.
b) Đối với nội dung Hoà tấu thính phòng:
- Về kỹ thuật: Hội đồng giám khảo đánh giá trình độ và kỹ năng biểu diễn của nhóm Hòa tấu thông qua sự phối hợp chặt chẽ, chính xác và hài hòa về âm sắc giữa các loại nhạc cụ hòa tấu; sự kết hợp nhuần nhuyễn, nhịp nhàng và tinh tế giữa các nghệ sĩ trong việc trình diễn tác phẩm âm nhạc một cách điêu luyện.
- Về nghệ thuật: Hội đồng giám khảo đánh giá về chất lượng nghệ thuật của nhóm Hòa tấu thính phòng thông qua việc bộc lộ rõ nét phong cách sáng tác của tác giả, xử lý nội dung tác phẩm âm nhạc một cách sáng tạo, tinh tế; phong cách trình diễn truyền cảm, lôi cuốn, hấp dẫn và chuyên nghiệp.
c) Đối với nội dung Hát Thính phòng - Nhạc kịch:
- Về kỹ thuật: Hội đồng giám khảo đánh giá trình độ thông qua tài năng của người trình diễn, sự chuẩn xác về âm thanh; kỹ thuật cá nhân điêu luyện; sự kết hợp nhuần nhuyễn, nhịp nhàng và tinh tế trong việc điều tiết nhịp độ, xử lý sắc thái giữa người biểu diễn và người phối hợp biểu diễn.
- Về nghệ thuật: Hội đồng giám khảo đánh giá chất lượng nghệ thuật của người trình diễn thông qua việc thể hiện rõ phong cách sáng tác của tác giả; sự sáng tạo, xử lý nội dung tác phẩm âm nhạc nhằm trình diễn một cách truyền cảm, hấp dẫn, lôi cuốn và chuyên nghiệp; gây được ấn tượng và tạo cảm xúc tốt đẹp cho người thưởng thức.
2. Khung xét giải thưởng:
          Hội đồng giám khảo thống nhất đánh giá thông qua hình thức chấm điểm theo thang điểm 10 (có số lẻ thập phân) được áp dụng cho tất cả các nội dung dự thi.
          Vòng I (loại trực tiếp): Hội đồng giám khảo chấm điểm và xem xét việc vào Vòng II đối với thí sinh dự thi.
          Vòng II (xét giải thưởng): Căn cứ vào cơ cấu giải thưởng và kết quả chấm điểm của Hội đồng giám khảo, giải thưởng được lấy từ cao xuống thấp. Giải Khuyến khích và các giải thưởng khác do Hội đồng giám khảo thảo luận, đề xuất Ban Tổ chức xem xét và được sự đồng ý của Ban Chỉ đạo. Trường hợp Cuộc thi có nhiều thí sinh đạt chất lượng chuyên môn cao, Ban Tổ chức sẽ báo cáo xin ý kiến Ban Chỉ đạo điều chỉnh số lượng giải thưởng Liên hoan.
IV. Cơ cấu giải thưởng
Trên cơ sở kết quả chấm điểm của Hội đồng giám khảo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ xét giải thưởng kèm theo tiền thưởng của Ban Tổ chức:
- Giải thưởng chính thức gồm: Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba cho thí sinh xuất sắc tham dự cuộc thi trong mỗi bảng thuộc các nội dung dự thi;
- Giải phụ gồm: Các Giải Khuyến khích và 01 giải dành cho người đệm đàn Piano có hiệu quả nhất cho nội dung độc tấu Violon và hát Thính phòng - Nhạc kịch.
- Tất cả các thí sinh vào vòng 2 sẽ được nhận Giấy chứng nhận tham gia Cuộc thi của Ban tổ chức.
- Giải thưởng là giấy chứng nhận thành tích của cá nhân/nhóm biểu diễn gắn với tên đơn vị, giảng viên hướng dẫn, người phối hợp biểu diễn (nếu có).
- Ngoài các giải thưởng trên, căn cứ theo kết quả đánh giá của Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức sẽ trao một số giải Khuyến khích cho các thí sinh tham dự các nội dung thi.
V. Tổ chức thực hiện
Quy chế này thay thế cho Quy chế số 513/QC-NTBD ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Cục Nghệ thuật biểu diễn.
Quy chế này được gửi đến các cơ quan chủ quản, đơn vị nghệ thuật, đơn vị nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang, cơ sở đào tạo Trung ương và địa phương có loại hình nghệ thuật âm nhạc Giao hưởng và Thính phòng tham gia Cuộc thi; Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo và Tổ Thư ký làm cơ sở thực hiện./.
 
 
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện (để báo cáo);
- Thứ trưởng Tạ Quang Đông (để báo cáo);
- Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, HĐ Giám khảo Cuộc thi;
- Vụ Thi đua - Khen thưởng (để phối hợp);
- Hội Nhạc sỹ Việt Nam (để phối hợp);
- Học Viện Âm nhạc QG Việt Nam (để phối hợp);
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Các cơ sở đào tạo nghệ thuật âm nhạc cổ điển;
- Đơn vị nghệ thuật biểu diễn âm nhạc cổ điển;
- L­ưu VT, PNT, TĐg.50.
Q. CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
  Nguyễn Quang Vinh
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                       MẪU
ĐĂNG KÝ THAM DỰ
“Cuộc thi Âm nhạc Mùa thu - 2019”
 
 
 
 
 
 
     Kính gửi: Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 
            Họ và tên:…………….……………………………………………………………...
Năm sinh……………………………Giới tính:……………...Tel:………………….
Đơn vị chủ quản:………………….…….…………...……………….………..…….
Địa chỉ:…………….…………………………………………. Tel:…..……….……
Tôi/Chúng tôi đăng ký tham dự “Cuộc thi Âm nhạc Mùa thu - 2019” với nội dung như sau:
Nội dung, hình thức dự thi: (Độc tấu; Hòa tấu nhạc cụ; Hát Thính phòng - Nhạc kịch) …………………………………………Thuộc Bảng (Bảng A, Bảng B, Bảng C…):………………………………………………………………………..
Vòng 1:
Tác phẩm dự thi gồm 1.2…:
- Tên tác phẩm:……………………….……….…………………….………………..
- Tác giả:……………………………………………………………….……….…….
 Thời lượng:...........................................................................................
Vòng 2:
Tác phẩm dự thi gồm 1.2.3…:
- Tên tác phẩm:……………………….……….…………………….………………..
- Tác giả:……………………………………………………………….……….…….
Thời lượng:...........................................................................................
Chúng tôi/Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức cuộc thi
 
                                                          ….., ngày …  tháng …. năm 2019.
Thí sinh Đăng ký dự thi
(Ký, ghi rõ họ tên)
Xác nhận của đơn vị/địa phương
(Ký, đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
 
            Đăng ký tham dự Cuộc thi gửi về Phòng Nghệ thuật - Cục Nghệ thuật biểu diễn, số 32 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội, trước ngày 30 tháng 10 năm 2019; Cán bộ theo dõi: Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phó trưởng Phòng Nghệ thuật, ĐT: 0912253277; Email: thanhxuanntbd@gmail.com.
 
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý