Văn bản

QUY CHẾ TỔ CHỨC Cuộc thi Âm nhạc Mùa Thu - 2019

  • Số/ký hiệu: 600/QC-NTBD
  • Ngày ban hành: 16/10/2019
  • Cơ quan ban hành: CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN
  • Loại văn bản: Quy chế
Toàn văn:

 

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Số: 600/QC-NTBD
 
 
Hà Nội, ngày 16 tháng 10  năm 2019
 
­­­­­­­QUY CHẾ TỔ CHỨC
Cuộc thi Âm nhạc Mùa Thu - 2019
 
 
 
 

Thực hiện Quyết định số 611/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Phê duyệt Đề án điều chỉnh tổ chức Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp trong 03 năm 2018-2020, Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi Âm nhạc Mùa Thu - 2019 vào đầu tháng 12 năm 2019 tại Hà Nội.
I. Mục đích, ý nghĩa
Cuộc thi là hoạt động nghệ thuật nhằm tìm kiếm tài năng biểu diễn âm nhạc thính phòng; động viên, khuyến khích và tôn vinh các tập thể, cá nhân có công sức, tâm huyết trong việc tìm tòi và tiếp thu những tinh hoa của nền âm nhạc thế giới, làm giầu cho nền âm nhạc Việt Nam. Đây là dịp để các nhà quản lý, nghiên cứu nghệ thuật đánh giá thực trạng lực lượng nghệ sỹ biểu diễn âm nhạc cổ điển trong thời gian qua, có những giải pháp trong việc đào tạo, bồi dưỡng tài năng, góp phần định hướng, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giảng dạy và biểu diễn nghệ thuật trong những năm tiếp theo, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của nhân dân.  
II. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: Tổ chức từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 07 tháng 12 năm 2019
- Địa điểm:
+ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, số 77 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa - Thủ đô Hà Nội.
+ Đêm Bế mạc trao giải dự kiến tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Số 1, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
III. Đối tượng tham gia
Nghệ sỹ, giảng viên, học sinh, sinh viên là công dân Việt Nam thuộc các đơn vị nghệ thuật; các cơ sở đào tạo âm nhạc trong và ngoài công lập, các nghệ sỹ tự do đáp ứng tiêu chí của Cuộc thi đều có thể tham gia dự thi.
IV. Quy định đối với cuộc thi
1. Quy định chung.
Cuộc thi có 03 nội dung:
a) Độc tấu nhạc cụ
+ Đàn Piano
+ Đàn Violon
b) Hòa tấu Thính phòng 
+ Tam tấu
+ Tứ tấu
+ Ngũ tấu
+ và các hình thức hòa tấu khác theo quy định của tác giả, tác phẩm
c) Hát Thính phòng - Nhạc kịch
2. Quy định đối với các nội dung dự thi
- Cuộc thi được phân chia bảng theo độ tuổi của thí sinh và tiến hành trong 02 vòng; thí sinh dự thi bốc thăm số báo danh và sử dụng chung tại 02 vòng thi.
- Tác phẩm đã dự thi tại vòng I không được trình bày lại ở vòng II.
- Ban Tổ chức quy định cụ thể nội dung dự thi tại: Phụ lục 1 - Độc tấu Piano; Phụ lục 2 - Độc tấu Violon; Phụ lục 3 - Hòa tấu thính phòng; Phụ lục 4 - Hát Thính phòng - Nhạc kịch kèm theo Quy chế này.
a) Nội dung Độc tấu Piano, Violon: Chia 03 bảng
+ Bảng A từ 10 đến 13 tuổi (sinh năm 2006 - 2009)
Vòng I: Thí sinh dự thi gồm 02 tác phẩm; thời lượng từ 08 đến 10 phút.
Vòng II: Thí sinh dự thi gồm 03 tác phẩm; thời lượng từ 12 đến dưới 15 phút
+ Bảng B từ 14 đến 17 tuổi (sinh năm 2002 - 2005)
Vòng I: Thí sinh dự thi 02 tác phẩm; thời lượng từ 08 đến 10 phút.
Vòng II: Thí sinh dự thi 03 tác phẩm; thời lượng từ 20 đến dưới 25 phút.
+ Bảng C từ 18 đến không quá 32 tuổi (sinh năm 1987 - 2001)
Vòng I: Thí sinh dự thi 02 tác phẩm; thời lượng từ 08 đến 10 phút.
Vòng II: Thí sinh dự thi 03 tác phẩm; thời lượng tối thiểu không dưới 25 phút.
b) Nội dung Hòa tấu thính phòng: Chia 02 bảng
            + Bảng A nhóm thí sinh có độ tuổi trung bình của các thành viên không quá 23
Vòng I: Chương trình dự thi gồm 02 tác phẩm tự chọn; thời lượng từ 12 đến 15 phút.
Vòng II: Chương trình dự thi gồm 02 tác phẩm tự chọn; thời lượng biểu diễn từ 15 đến 20 phút, riêng các nhóm kèn gỗ và đồng từ 12 đến 15 phút.
+ Bảng B dành cho lứa tuổi từ 24 trở lên
Vòng I: Chương trình dự thi gồm 02 tác phẩm tự chọn; thời lượng biểu diễn từ 15 phút trở lên, riêng các nhóm kèn gỗ và đồng từ 12 đến 15 phút.
Vòng II: Chương trình dự thi gồm 02 tác phẩm tự chọn có phong cách âm nhạc khác nhau; thời lượng từ 20 đến không quá 25 phút, riêng các nhóm kèn gỗ và đồng thời lượng từ 15 đến không quá 20 phút.
c) Nội dung Hát Thính phòng - Nhạc kịch: Chia 02 bảng
+ Bảng A: Thí sinh dưới 23 tuổi (sinh năm 1996 trở lại)    
Vòng I: Thí sinh dự thi 03 tác phẩm không dưới 10 phút
Vòng II: Thí sinh dự thi 04 tác phẩm không dưới 12 phút
+ Bảng B: Thí sinh từ 24 tuổi trở lên (sinh năm 1995 trở về trước)   
Vòng I: Thí sinh dự thi 03 tác phẩm không dưới 10 phút
Vòng II: Thí sinh dự thi 04 tác phẩm không dưới 15 phút
V. Hội đồng giám khảo
Thành viên Hội đồng giám khảo gồm các nghệ sỹ, nhà nghiên cứu, quản lý nghệ thuật có uy tín, tài năng, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển chuyên ngành âm nhạc cổ điển do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quyết định.
VI. Giải thưởng
- Giải thưởng chính thức gồm: Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba cho thí sinh xuất sắc tham dự cuộc thi trong mỗi bảng thuộc các nội dung dự thi;
- Giải phụ gồm: Các Giải Khuyến khích và 01 giải dành cho người đệm đàn Piano có hiệu quả nhất cho nội dung độc tấu Violon và hát Thính phòng - Nhạc kịch.
- Tất cả các thí sinh vào vòng 2 sẽ được nhận Giấy chứng nhận tham gia Cuộc thi của Ban tổ chức.
VII. Kinh phí
Kinh phí Cuộc thi được thực hiện theo quy định tại “Đề án điều chỉnh tổ chức Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp trong 03 năm 2018-2020” đã được phê duyệt, ban hành theo Quyết định số 611/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Ban Tổ chức lo kinh phí tổ chức, kinh phí giải thưởng;
- Đơn vị và thí sinh lo kinh phí luyện tập, dàn dựng tác phẩm, chương trình dự thi.
VIII. Tổ chức thực hiện
Đăng ký dự thi theo mẫu quy định của Ban Tổ chức (kèm theo Quy chế này) được gửi đến Cục Nghệ thuật biểu diễn trước ngày 30 tháng 10 năm 2019.
Gửi đĩa ghi hình hoặc đường link (đảm bảo khuôn hình đầy đủ người biểu diễn hoặc nhóm biểu diễn) dự thi về Ban tổ chức trước ngày 10 tháng 11 năm 2019 theo e mail:  thanhxuanntbd@gmail.com
Hoặc địa chỉ: Phòng Nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn, số 32 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội. Cán bộ phụ trách: NSUT Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phó trưởng phòng Nghệ thuật. Điện thoại liên hệ: 0912.253.277./.
Quy chế này thay thế cho Quy chế số 512/QC-NTBD ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Cục Nghệ thuật biểu diễn.
 
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện (để báo cáo);
- Thứ trưởng Tạ Quang Đông (để báo cáo);
- Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, HĐ Giám khảo Cuộc thi;
- Vụ Thi đua - Khen thưởng (để phối hợp);
- Hội Nhạc sỹ Việt Nam (để phối hợp);
- Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (để phối hợp);
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Các cơ sở đào tạo nghệ thuật âm nhạc cổ điển;
- Đơn vị nghệ thuật biểu diễn âm nhạc cổ điển;
- L­ưu VT, PNT, TĐg.50.
Q. CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
  Nguyễn Quang Vinh
 
 
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
          
­­­PHỤ LỤC
(kèm theo Quy chế tổ chức số:600/QC-NTBD ngày 16 tháng 10 năm 2019 của
Cục Nghệ thuật biểu diễn)
 
 
 
 
 

PHỤ LỤC 1
Nội dung Độc tấu Piano
 
Bảng A: Dành cho các thí sinh từ 10 đến 13 tuổi
Vòng 1: Chương trình thi gồm 02 tác phẩm. Thời lượng từ 08 đến 10 phút.
- Chọn 01 tác phẩm phức điệu J. S Bach từ các tập: 48 Prelude and Fugue hoặc Tổ khúc Pháp (chọn từ  02 phần trở lên và có tính chất âm nhạc khác nhau). 
- Chọn 01 Etude của một trong các tác giả: C. Czerny (Op. 740); F. Chopin (trừ số 3; 6; 9; Op. 10 và số 7, Op. 25), F. Liszt, M. Moszkowski (Op. 72).
Vòng 2: Chương trình thi gồm 3 tác phẩm. Thời lượng từ 12 đến dưới 15 phút
          - Chọn 01 Sonate (chương I hoặc chương III và III) của một trong các tác giả: J. Haydn, W. Mozart; L. Beethoven (trường hợp Sonate 4 chương của L. Beethoven có thể chọn chương I hoặc chương III và IV).
- Chọn 01 tác phẩm thuộc thể loại lớn hoặc một nhóm tác phẩm trong cùng một tập (Op.) của các nhạc sĩ thời kỳ Lãng mạn hoặc thế kỷ XX.
-  01 tác phẩm Việt Nam.
Bảng B: Dành cho các thí sinh từ 14 đến 17 tuổi
Vòng I: Dự thi 02 tác phẩm. Thời lượng từ 08 đến 10 phút.
- Chọn 01 tác phẩm phức điệu của J. S Bach từ các tập: 48 Prelude - Fuga; hoặc chọn 02 phần trở lên và có tính chất âm nhạc khác nhau đối với các tác phẩm Partita, Tổ khúc Anh hoặc Tổ khúc Pháp.
- Chọn 01 Etude trong số các tác phẩm của các tác giả: F. Liszt; S. Rachmaninoff, A. Scriabin hoặc F. Chopin (Op. 10 trừ số 3, 6, 9; Op. 25 trừ số 7).
Vòng II: Dự thi 03 tác phẩm. Thời lượng từ 20 đến dưới 25 phút.
- Chọn 01 Sonate (chương I hoặc chương II và III)  của các tác giả W. Mozart;  J. Haydn; L. Beethoven (trừ số 19 và 20. Trường hợp Sonate 4 chương của L. Beethoven, có thể chọn chương I hoặc chương III và IV).
- Chọn 01 tác phẩm của các tác giả Lãng mạn, Cận đại hoặc Đương đại.
- 01 tác phẩm Việt Nam.
Bảng C: Dành cho thí sinh từ 18 đến 32 tuổi
Vòng I: Dự thi 02 tác phẩm. Thời lượng từ 08 đến 10 phút.
- Chọn 01 trong số các tác phẩm của các tác giả: 48 Prelude-Fuga - J. Bach hoặc Prelude-Fuga - D. Shostacovich
- Chọn 01 Etude trong số các tác phẩm của các tác giả: F. Liszt; S. Rachmaninoff, A. Scriabin hoặc F. Chopin (Op. 10 trừ số 3, 6, 9; Op. 25 trừ số 7).
Vòng II: Dự thi 03 tác phẩm. Thời lượng tối thiểu không dưới 25 phút.
- Chọn 01 tác phẩm Sonate thời kỳ Cổ điển.
- 01 tác phẩm tự chọn.
- Tự chọn 01 tác phẩm hoặc chùm tác phẩm của tác giả Việt Nam.
 
PHỤ LỤC 2
Độc tấu Violon
 
Bảng A: Dành cho thí sinh từ 10 đến 13 tuổi
          Vòng I: Dự thi 02 tác phẩm
- Chọn 02 chương Sonate mang phong cách tiền cổ điển có tính chất khác nhau trong các tác giả sau: F. Handel, Corelli, Vivaldi.
- Chọn 01 Etudes trong các tác giả sau:
+ J. Dont - Etudes Op. 37 
+ R. Kreutzer - 42 Etudes
Vòng II: Dự thi 02 tác phẩm:
- Chọn chương 1 trong tác phẩm thuộc thể loại Concerto của các tác giả sau: 
+ J. Bach - Concerto A minor
+ C. Beriot - Concerto No. 9
+ Accolay, Jean-Baptiste - Concerto No.1; No. 2  
+ L. Spohr - Concerto No. 2
+ A. Vivaldi - Concerto G major và A minor
+ G. Viotti  - Concerto No. 23
+ H. Wieuxtemps - Concerto No. 4
- Chọn 01 tác phẩm trong các tác giả sau:
+ F. Schubert - “Con ong”
+ Rimsky - Korsakov - “Con ong đất”
+ F. Kreisler - Scilliene et rigaudon
+ C. Bohm - “Chuyển động không ngừng”
+ A. Rubinstein - Melodie
+ D. Schostakovich - Romance
+ H. Wieniavsky - Mazurka 
+ W. Mozart - Menuette 
+ J. Brahms - Valse 
Bảng B: Dành cho thí sinh từ 14 đến 17 tuổi
Vòng I: Dự thi 02 tác phẩm
- Chọn 01 tác phẩm mang phong cách cổ điển Solo gồm 2 phần có tính chất âm nhạc khác nhau của tác giả J. S. Bach trích từ Partita D minor hoặc tác giả G. Telemann chọn 1 trong 12 Fantasias.
- Chọn 01 tác phẩm trong các tập sau:
+ R. Kreutzer - 42 Etudes
+ P. Rode - 24 Caprices
+ J. Dont - 24 Etudes hoặc Caprices Op. 35
+ N. Paganini - 24 Caprices
Vòng II: Dự thi 03 tác phẩm
- Chọn 01 tác phẩm trong số các tác giả sau:
                                     + P. Tchaikovsky - Scherzo
        + H. Wieniawski - Scherzo et Tarantella
+ P. de Sarasate - Introduction et Tarantella 
+ F. Kreisler - Siciliano and Rigaudon
                  + F. Kreisler - Prelude and Allegro
                  + N. Paganini - Introduction and Variations on "Dal tuo stellato soglio"
- Chọn Chương I tác phẩm thể loại Concerto trong số các tác giả sau:
      + W. Mozart - Concerto No. 3, No. 4
+ G. Viotti - Concerto No. 22
+ C. Bériot - Concerto No. 7, No. 9
+ L. Spohr - Concerto No. 2
+ M. Bruch - Concerto giọng G minor 
+ H. Vieuxtemps - Concerto No. 4, No. 5 
+ H. Wieniawski - Concerto No. 2 
+ C. Saint Seans - Concerto No. 3
+ F. Mendelssohn - Concerto giọng E minor
+ E. Lalo - Concerto Symphonie Espagnole
- Chọn 01 tác phẩm của các nhạc sỹ Việt Nam sau:
+ Nguyễn Thị Nhung - Chiều quê hương
+ Minh Châu - Biển chiều
+ Hoàng Đạm - Vũ khúc Tây Nguyên
+ Nguyễn Hữu - Xuân về trên bản Mường 
Bảng C: Dành cho thí sinh từ 18 đến 32 tuổi
Vòng I: Dự thi 02 tác phẩm
- Chọn 01 tác phẩm mang phong cách cổ điển Solo gồm các phần theo quy định có tính chất âm nhạc khác nhau của tác giả J. S. Bach:
                             + Partita giọng D minor (Allemanda - Conrente - Sarabada - Giga);
                   + Partita giọng E Major (Prelude - Loure - Gavotte).
- Chọn 01 Caprice của các tác giả sau: N. Paganini; H. Wieniawski trong Op.10; Etude hoặc Caprice trong Op. 35 của J. Dont.
Vòng II: Dự thi 03 tác phẩm
- Chọn chương 1 hoặc chương 2 và 3 Concerto của các tác giả: W. Mozart; L. Beethoven, P. Tchaikovsky; F. Mendelsohn và  J. Sibelius.
- Chọn 01 tác phẩm trong số các tác giả sau:
+ H. Wieniawski - Polonaise giọng A major
+ H. Wieniawski - Polonaise de concert D major dành cho violin Op.4
+ P. de Sarasate - Zigeunerweisen, Op.20
+ F. Kreisler - Liebesfreud and Liebesleid (Nos.1 và 2)
+ N. Paganini - La Campanella
+ C. Saint-Saëns - Havanaise, Op. 83
+ C. Saint-Saëns - Introduction et Rondo capricioso
+ P. Tchaikovsky - Valse scherzo
+ B. Bartok - Roumanie Dance
- Chọn 01 tác phẩm của các nhạc sỹ Việt Nam sau:
+ Huy Du - Miền nam quê hương ta ơi
+ Hoàng Dương - Hát ru
+ Đàm Linh - Rhapsodie “Bài ca chim ưng”
+ Nguyễn Văn Thương - Tây Nguyên chiến thắng
Hoặc các tác phẩm khác của tác giả Việt Nam phù hợp với trình độ, lứa tuổi của thí sinh.
          Lưu ý:
         Thí sinh dự thi tự chọn người đệm đàn Piano hoặc liên hệ với Ban Tổ chức để được hỗ trợ. Trường hợp thí sinh ở các tỉnh xa không có người đệm đàn Piano phải đăng ký với Ban Tổ chức tại bản đăng ký dự thi.
 
 
PHỤ LỤC 3
Hòa tấu thính phòng
 
  1.  Hình thức biểu diễn: Tam tấu, Tứ tấu, Ngũ tấu và các hình thức biểu diễn khác theo quy định của tác giả, tác phẩm
  2.  Cuộc thi chia làm 02 bảng A, B và được tiến hành theo 02 vòng
Bảng A
Cuộc thi dành cho nhóm thí sinh có độ tuổi trung bình của các thành viên không quá 23
Vòng I: Chương trình dự thi gồm 02 tác phẩm do nhóm hòa tấu tự chọn có phong cách, hình thức âm nhạc khác nhau; tổng thời lượng từ 12 đến 15 phút.
Vòng II: Chương trình dự thi gồm 02 tác phẩm do nhóm hòa tấu tự chọn có phong cách, hình thức âm nhạc khác nhau (có thể chọn cả 2 tác phẩm nước ngoài hoặc 01 tác phẩm nước ngoài vào 01 tác phẩm của tác giả Việt Nam; thời lượng biểu diễn từ 15 đến 20 phút, riêng các nhóm kèn gỗ và đồng từ 12 đến 15 phút.  
Bảng B
Cuộc thi dành cho lứa tuổi từ 24 trở lên
Vòng I: Chương trình dự thi gồm 02 tác phẩm tự chọn; thời lượng từ 15 phút trở lên, riêng các nhóm kèn gỗ và đồng từ từ 12 đến 15 phút.
Vòng II: Chương trình dự thi gồm 02 tác phẩm do nhóm hòa tấu tự chọn có phong cách, hình thức âm nhạc khác nhau (có thể chọn cả 2 tác phẩm nước ngoài hoặc 01 tác phẩm nước ngoài và 01 tác phẩm của tác giả Việt Nam); thời lượng biểu diễn từ 20 đến không quá 25 phút, riêng các nhóm kèn gỗ và đồng thời lượng từ 15 đến không quá 20 phút.
 
                                                Lưu ý:
- Thí sinh lựa chọn tác phẩm có hình thức âm nhạc từ 03 đoạn phức trở lên. Trường hợp tác phẩm dự thi có hình thức Sonate, tùy theo quy mô tác phẩm, thời lượng dự thi nhóm thí sinh có thể chọn toàn  bộ các chương hoặc chọn chương I hoặc chọn chương II và III (nếu tác phẩm có 03 chương); chọn chương I hoặc chương III và IV nếu tác phẩm có 04 chương.
- Tác phẩm dự thi của nhóm hòa tấu thính phòng phải theo quy định về hình thức biểu diễn của tác phẩm, tác giả gốc.
- Ban Tổ chức không chấp nhận việc trình diễn tác phẩm âm nhạc có phiên bản giản thể hoặc được chuyển soạn tác phẩm theo các hình thức biểu diễn khác nhau trừ tác phẩm của các tác giả Việt Nam.
- Đảm bảo thời gian biểu diễn dự thi theo quy định của Ban tổ chức.
- Cuộc thi không sử dụng các thiết bị khuếch đại âm thanh.
- Tác phẩm đã dự thi tại vòng I không được trình bày lại ở vòng II.
PHỤ LỤC 4
Hát Thính phòng - Nhạc kịch
 
  1.  Cuộc thi được chia 02 bảng. Bảng A dành cho thí sinh dưới 23 tuổi (sinh năm 1996 trở lại) và  Bảng B dành cho thí sinh từ 24 tuổi trở lên (sinh năm 1995 trở về trước)
  2.  Các thí sinh bảng A và B dự thi theo 02 vòng   
Vòng I: Mỗi thí sinh trình bày 03 tác phẩm không dưới 10 phút
- 01 Aria của các tác giả quy định tại vòng I Phụ lục này.
- 01 Romance tự chọn
- 01 tác phẩm Việt Nam tự chọn có phần đệm soạn cho đàn Piano.
Vòng II: Mỗi thí sinh trình bày 04 tác phẩm không dưới 15 phút
- 01 Aria của các tác giả quy định tại vòng II Phụ lục này.
- 01 Aria tự chọn
                   - 01 Romance tự chọn
                   - 01 tác phẩm Việt Nam tự chọn có phần đệm soạn cho đàn Piano.
3. Tác phẩm bắt buộc   
a) Vòng I: Thí sinh lựa chọn 01 tác phẩm bắt buộc theo quy định sau
 
Đối với giọng nữ cao - Soprano
 
-         Aria di Chiesa "Pieta, Signore/Ôi Đức chúa, xin hãy nhân từ" giọng d moll - A. Stadella (1643 - 1682)
- Aria “Come raggio di sol/Như ánh mặt trời" giọng G moll - A. Caldara (1670-1736)
- Aria Rinaldo "Lascia chio pianga/Hãy để tôi được khóc" trích Opera Rinaldo - F. Handel (1685-1759)
- Aria Cleopatra “V' adoro pupille/Bầu trời đêm thanh tĩnh" trích Opera Giulio Cesare - E. Handel (1685-1759)
- Arietta "Se tu m' ami/Nếu anh yêu em" giọng G moll - G. Reggote (1710-1736)
- Aria Parid “O del mio dolce ardor/Sắp tới giờ phút hạnh phúc" trích Opera Parid và Elena giọng f moll - C. Gluck (1714-1787)
 - Exsultate, jubilate KV 165 (chương Allegro và Larghetto) - W. Mozart (1756 - 1791)
- Recitative und Aria Susanna “Giunse alfin il momento . . . Deh vieni, non tardar/Cuối cùng tới lúc chàng xuất hiện" trích Opera Le Nozze di Figaro - W. Mozart
- Cavatina Grafin “Porgi, amor, qualche ristoro/Thần ái tình, hãy cho ta niềm an ủi" trích Opera Le Nozze di Figaro - W. Mozart
- Recitative và Aria Contessa“E Susanna non vien!... Dove sono i bei momenti/Giây phút hạnh phúc!… Giờ này ở đâu" trích Opera Le Nozze di Figaro - W. Mozart (1756 - 1791)    
- Arietta Cherubino “Voi, che sapete, che cosa…/Vì sao ta lo lắng, dằn vặt đến vậy" trích Opera Le Nozze di Figaro - W. Mozart (1756-1791)
- Aria Zerlina “Batti, o be Mazetto/Hãy đánh em đi ôi Mazetto" trích Opera Don Giovani - W. Mozart
- Aria Nữ hoàng đêm tối "Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen" trích Opera Die Zauberflöte - W . Mozart
- Aria "Vorrei spiegarvi, oh Dio!/Lạy trời, giá như tôi có thể nói với người " (K. 418) - W. Mozart
 
Đối với giọng nữ trung - Mezzo Soprano
 
- Aria "Come raggio di sol/ Như ánh mặt trời" giọng e moll - A. Caldara (1670-1736)
- Aria Parid “O del mio dolce ardor/Sắp tới giờ hạnh phúc" trích Opera Parid và Elena giọng e moll - C. Gluck (1714-1787)
- Aria Orphée “Che farò senza Euridice?/Anh mất em rồi Euridice?" giọng  C dur trích Opera Orphée und Euridice - C . Gluck
          - Aria“Ah! Mio cor/Ôi trái tim ta" giọng gnmoll - F. Handel (1685-1759)
- Aria số 9 “O thou that tellest good tidings to Zion” hoặc  Aria số 23 “He was despised” trích Oratorio Messiash - F. Handel
- Aria Cherubino “Non so piu cosa son, cosa accio/Chính tôi không hiểu điều gì xảy ra với tôi" hoặc Arietta Cherubino “Voi, che sapete, che cosa/Vì sao ta lo lắng, dằn vặt đến vậy" trích Opera Le Nozze di Figaro - W. Mozart
 
Đối với giọng nam cao - Terno
 
- Aria “Come raggio di sol/Như ánh mặt trời" giọng g moll - A . Caldara (1670-1736)
- Aria Parid “O del mio dolce ardor/Sắp tới giờ hạnh phúc" trích Opera  Parid và Elena - C . Gluck (1714 - 1787)
- Aria Orphée "Chefaro senza Euridice/Anh mất em rồi Euridice" trích Opera Orphée und Euridice - C. Gluck
- Aria Ottavio “Dalla sua pace la mia dipenie/Hòa bình và yên tĩnh của em anh sẽ gìn giữ" trích Opera Don Giovani - W. Mozart (1756 - 1791)
- Aria Ottavio “Il mio tesoro intanto/Gửi tới người vợ chưa cưới khiêm nhường" trích Opera Don giovani - W. Mozart
- Aria Basilio “In quegli anni , in cui val poco/Trong mùa hè đó khi tâm tri không vững vàng" trích Opera "Le Nozze di Figaro" - W. Mozart
- Ai Ferando "Un' aura amorosa/Tình yêu của tôi như bông hoa" trích Opera Cosi fan tutte - W. Mozart
- Aria Tamiso “Dies Bildhis ist bezaund/Bức chân dung xiết bao quyến rũ" trích Opera Cây sáo thần - W. Mozart
 
 
Đối với giọng nam trung, nam trầm - Bariton, Bass
 
- Aria “Come raggio di sol/Như ánh mặt trời" e-moll hoặc d-moll - A . Caldara (1670-1736)
- Aria “Dolce amor, bendato dio/Tình yêu, quà tặng tuyệt vời" e moll - F. Caval Top (1602-1670)
- Aria Sense "Ombra mai fu/Bóng thiên đường" Es Dur - F . Handel (1865-1759)
- Serenade Don Giovani “Dech vieni alla finestra/Ôi hãy mau mau xuất hiện" trích Opera Don Giovani - W . Mozart (1756 - 1791)
- Aria Don Giovani “Fin ch’han dalvno/Để cho máu sôi lên" trích Opera Don Giovani - W. Mozart
- Aria Figaro “Non piu androi fa fallone amoroso/Ôi cậu không phải người tình du đãng" trích Opera Le Nozze di Figaro - W . Mozart
- Aria Sarastro “Indeesen heil' ger Hallen…/Trong lâu đài của chúng tôi khôn biết tới lòng hận thù" trích Opera Cây sáo thần - W . Mozart
- Aria Papageno “Der Vogclfanger bin ich ja/Tôi là người bắt chim nhanh nhẹn nhất" trích Opera Cây sáo thần - W . Mozart
         
b) Vòng II: Thí sinh lựa chọn 01 tác phẩm bắt buộc theo quy định sau
Đối với giọng nữ cao - Soprano
 
         - Aria Gilda “Caro nome che il mio cor” trích Opera Rigoletto - G. Verdi
         - Aria Magda “Chi il bel sogno di Doretta" trích Opera La rondine - G. Puccini
                        - Aria Micaela “Je dis que rien ne m' épouvante "  trích Opera  Carmen - G. Bizet
            - Aria Amina “Ah! Non sredea mirarti” trích Opera La sonnambula - V. Bellini
            - Aria Mimi  “Sì, mi chiamano Mimì” trích Opera La Bohème - G. Puccini
            - Aria Agathe "Wie nahte mir der Schlumm" trích Opera Der Freischutz - C.  Weber 
            - Aria Leonora "Pace, pace mio Dio" trích Opera  La forza del destino - G. Verdi
            - Aria Tosca “Visi darte, visi d’more” trích Opera  Tosca - G. Puccini 
 
Đối với giọng nữ trung - Mezzo Soprano
 
            - Aria Rosina "Una voce poco fa" trích Opera Il Barbiere di Siviglia - G. Rossini
            - Carmen "L'amour est un oiseau rebelle" trích Opera Carmen - G. Bizet
            - Aria Palina trích Opera Con đầm Pích - P. Tchaikovsky
            - Aria Azucena “Stride la vampa!” trích Opera Il Trovatore - G. Verdi
 
Đối với giọng nam cao - Terno
 
            - Aria Rodolfo "Che gelida manina" trích Opera La Bohemen - G. Verdi
            - Aria Nemorino “Una furtiva lagrima” trích Opera  “L'Elisir d'Amore”  - G. Donizetti
            - Aria “Cio lo emar” trích Opera  “La Gioconda” - V. Ponchieli
            - Aria Dicavara Dossi “E lucevan le stelle” trích Opera  Tosca  -  G. Puccini
            - Aria Di Cavara Dossi “Recondita armonia di belleze diverse!..” trích Opera  Tosca - G. Puccini.
                        - Aria Don Jose “La Fleur que tu M’avais Jettée” trích Opera Carmen - G. Bizet
            - Aria Max “'Durch die Wälder, durch die Auen” trích Opera Der Freischutz - C. Weber.
Đối với giọng nam trung, nam trầm - Bariton, Bass
 
         - Aria Papageno “Ein Madchen oder Weibchen” trích Opera Die Zauberflote/Cây Sáo thần” - W. Mozart
         - Aria Germon “Di Provenza il mar il soul” trích Opera La Traviatta - G. Verdi
         - Aria Onegin "Kogda bi zhizn/Cô đã viết thư cho tôi” trích Opera Evgeni Onegin - P. Tchaikovsky
         - Aria Basilio “La Calunnia è un venticello” trích Opera Il babiere di Siviglia/Người thợ cạo thành Seviglia - G. Rossini
         - Aria di Fiesco “A Te L'estremo Addio...Il Lacerato Spirito” trích Opera  Simon Boccanegra - G. Verdi
         Lưu ý:
         1. Các Aria dự thi phải biểu diễn đúng giọng gốc, đúng ngôn ngữ của tác phẩm gốc (không được tăng lên hoặc hạ thấp giọng tác phẩm, không hát lời dịch tiếng Việt).
         2. Không sử dụng các thiết bị khuếch đại âm thanh.
         3. Thí sinh lọt vào vòng II không được thi lại các tác phẩm đã thi ở các vòng I.
         4. Các tác phẩm Việt Nam phải có phần đệm soạn cho đàn Piano (thí sinh trình bày toàn bộ lời ca theo nguyên gốc của tác giả).
         5. Cuộc thi sẽ tổ chức bốc thăm thứ tự 1 lần cho cả 2 vòng.
         6. Thí sinh tự chuẩn bị người đệm Piano hoặc liên hệ với Ban Tổ chức để được hỗ trợ. Trường hợp thí sinh ở các tỉnh xa không có người đệm đàn Piano phải đăng ký với Ban Tổ chức tại bản đăng ký dự thi.
         7. Ban Giám khảo sẽ chọn ít nhất ½ số lượng thí sinh dự thi tại mỗi bảng vào vòng 2 bằng phiếu: Qua hoặc Không qua.
         8. Ban Giám khảo sẽ chấm theo thang điểm 20 tại các vòng thi.  
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý