Văn bản

QUY CHẾ TỔ CHỨC Cuộc thi Âm nhạc Mùa Thu - 2019

  • Số/ký hiệu: 512 /QC-NTBD
  • Ngày ban hành: 06/09/2019
  • Cơ quan ban hành: CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN
  • Loại văn bản: Quy chế
  • Trích dẫn: Thực hiện Quyết định số 611/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Phê duyệt Đề án điều chỉnh tổ chức Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp trong 03 năm 2018-2020, Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi Âm nhạc Mùa Thu - 2019 vào đầu tháng 12 năm 2019 tại Hà NộThực hiện Quyết định số 611/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Phê duyệt Đề án điều chỉnh tổ chức Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp trong 03 năm 2018-2020, Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi Âm nhạc Mùa Thu - 2019 vào đầu tháng 12 năm 2019 tại Hà Nộ
Toàn văn:

 

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Số: 512 /QC-NTBD
 
 
Hà Nội, ngày 06 tháng 9  năm 2019
 
­­­­­­­QUY CHẾ TỔ CHỨC
Cuộc thi Âm nhạc Mùa Thu - 2019
 
 
 
 
Thực hiện Quyết định số 611/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Phê duyệt Đề án điều chỉnh tổ chức Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp trong 03 năm 2018-2020, Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi Âm nhạc Mùa Thu - 2019 vào đầu tháng 12 năm 2019 tại Hà Nội.
I. Mục đích, ý nghĩa
Cuộc thi là hoạt động nghệ thuật nhằm tìm kiếm tài năng biểu diễn âm nhạc thính phòng; động viên, khuyến khích và tôn vinh các tập thể, cá nhân có công sức, tâm huyết trong việc tìm tòi và tiếp thu những tinh hoa của nền âm nhạc thế giới, làm giầu cho nền âm nhạc Việt Nam. Đây là dịp để các nhà quản lý, nghiên cứu nghệ thuật đánh giá thực trạng lực lượng nghệ sỹ biểu diễn âm nhạc cổ điển trong thời gian qua, có những giải pháp trong việc đào tạo, bồi dưỡng tài năng, góp phần định hướng, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giảng dạy và biểu diễn nghệ thuật trong những năm tiếp theo, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của nhân dân.  
II. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: Tổ chức từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 05 tháng 12 năm 2019
- Địa điểm:
+ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, số 77 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa - Thủ đô Hà Nội.
+ Đêm Bế mạc trao giải tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Số 1, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
III. Đối tượng tham gia
Nghệ sỹ, giảng viên, học sinh, sinh viên là công dân Việt Nam thuộc các đơn vị nghệ thuật; các cơ sở đào tạo âm nhạc trong và ngoài công lập, các nghệ sỹ tự do đáp ứng tiêu chí của Cuộc thi đều có thể tham gia dự thi.
IV. Quy định đối với cuộc thi
1. Quy định chung.
Cuộc thi có 03 nội dung:
a) Độc tấu nhạc cụ
+ Đàn Piano
+ Đàn Violon
b) Hòa tấu Thính phòng 
+ Tam tấu
+ Tứ tấu
+ Ngũ tấu
c) Hát Thính phòng - Nhạc kịch
2. Quy định đối với các nội dung dự thi
- Cuộc thi được phân chia bảng theo độ tuổi của thí sinh và tiến hành trong 02 vòng; thí sinh dự thi bốc thăm số báo danh và sử dụng chung tại 02 vòng thi.
- Tác phẩm đã dự thi tại vòng I không được trình bày lại ở vòng II.
- Ban Tổ chức quy định cụ thể nội dung dự thi tại: Phụ lục 1 - Độc tấu Piano; Phụ lục 2 - Độc tấu Violon; Phụ lục 3 - Hòa tấu thính phòng; Phụ lục 4 - Hát Thính phòng - Nhạc kịch kèm theo Quy chế này.
a) Nội dung Độc tấu Piano, Violon: Chia 03 bảng
+ Bảng A từ 10 đến 13 tuổi (sinh năm 2006 - 2009)
Vòng I: Thí sinh dự thi gồm 02 tác phẩm; thời lượng từ 08 đến 10 phút.
Vòng II: Thí sinh dự thi gồm 03 tác phẩm; thời lượng từ 12 đến dưới 15 phút
+ Bảng B từ 14 đến 17 tuổi (sinh năm 2002 - 2005)
Vòng I: Thí sinh dự thi 02 tác phẩm; thời lượng từ 08 đến 10 phút.
Vòng II: Thí sinh dự thi 03 tác phẩm; thời lượng từ 20 đến dưới 25 phút.
+ Bảng C từ 18 tuổi trở lên (sinh năm 2001)
Vòng I: Thí sinh dự thi 02 tác phẩm; thời lượng từ 08 đến 10 phút.
Vòng II: Thí sinh dự thi 03 tác phẩm; thời lượng tối thiểu không dưới 25 phút.
b) Nội dung Hòa tấu thính phòng: Chia 02 bảng
+ Bảng A nhóm thí sinh có độ tuổi trung bình của các thành viên không quá 23
Vòng I: Chương trình dự thi gồm 02 tác phẩm tự chọn; thời lượng từ 12 đến 15 phút.
Vòng II: Chương trình dự thi gồm 02 tác phẩm tự chọn; thời lượng biểu diễn từ 15 đến 20 phút, riêng các nhóm kèn gỗ và đồng từ 12 đến 15 phút.
+ Bảng B dành cho lứa tuổi từ 24 trở lên
Vòng I: Chương trình dự thi gồm 02 tác phẩm tự chọn; thời lượng biểu diễn từ 15 phút trở lên, riêng các nhóm kèn gỗ và đồng từ 12 đến 15 phút.
Vòng II: Chương trình dự thi gồm 02 tác phẩm tự chọn có phong cách âm nhạc khác nhau; thời lượng từ 20 đến không quá 25 phút, riêng các nhóm kèn gỗ và đồng thời lượng từ 15 đến không quá 20 phút.
c) Nội dung Hát Thính phòng - Nhạc kịch: Thí sinh dự thi đủ 18 tuổi trở lên (sinh năm 2001)    
Vòng I: Thí sinh dự thi 03 tác phẩm không dưới 10 phút
Vòng II: Thí sinh dự thi 04 tác phẩm không dưới 15 phút
V. Hội đồng giám khảo
Thành viên Hội đồng giám khảo gồm các nghệ sỹ, nhà nghiên cứu, quản lý nghệ thuật có uy tín, tài năng, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển chuyên ngành âm nhạc cổ điển do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quyết định.
VI. Giải thưởng
- Giải thưởng chính thức gồm: Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba cho thí sinh xuất sắc tham dự cuộc thi trong mỗi bảng thuộc các nội dung dự thi;
- Giải phụ gồm: Các Giải Khuyến khích và 01 giải dành cho người đệm đàn Piano có hiệu quả nhất cho nội dung độc tấu Violon và hát Thính phòng - Nhạc kịch.
- Tất cả các thí sinh vào vòng 2 sẽ được nhận Giấy chứng nhận tham gia Cuộc thi của Ban tổ chức.
VII. Kinh phí
Kinh phí Cuộc thi được thực hiện theo quy định tại “Đề án điều chỉnh tổ chức Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp trong 03 năm 2018-2020” đã được phê duyệt, ban hành theo Quyết định số 611/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Ban Tổ chức lo kinh phí tổ chức, kinh phí giải thưởng;
- Đơn vị và thí sinh lo kinh phí luyện tập, dàn dựng tác phẩm, chương trình dự thi.
VIII. Tổ chức thực hiện
Đăng ký dự thi theo mẫu quy định của Ban Tổ chức (kèm theo Quy chế này) được gửi đến Cục Nghệ thuật biểu diễn trước ngày 30 tháng 10 năm 2019.
Gửi đĩa ghi hình hoặc đường link (đảm bảo khuôn hình đầy đủ người biểu diễn hoặc nhóm biểu diễn) dự thi về Ban tổ chức trước ngày 10 tháng 11 năm 2019 theo e mail:  thanhxuanntbd@gmail.com
Hoặc địa chỉ: Phòng Nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn, số 32 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội. Cán bộ phụ trách: NSUT Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phó trưởng phòng Nghệ thuật. Điện thoại liên hệ: 0912.253.277./.
 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện (để báo cáo);
- Thứ trưởng Tạ Quang Đông (để báo cáo);
- Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, HĐ Giám khảo Cuộc thi;
- Vụ Thi đua - Khen thưởng (để phối hợp);
- Hội Nhạc sỹ Việt Nam (để phối hợp);
- Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (để phối hợp);
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Các cơ sở đào tạo nghệ thuật âm nhạc cổ điển;
- Đơn vị nghệ thuật biểu diễn âm nhạc cổ điển;
- L­ưu VT, PNT, TĐg.50.
Q. CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
  Nguyễn Quang Vinh
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội;
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd@cucnghethuatbieudien.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý