Văn bản

Quyết định ngày 02 tháng 12 năm 2013 Về việc tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật của nghệ sỹ Canada

  • Số/ký hiệu: 4229/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 02/12/2013
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
Toàn văn:

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy chế hoạt động đối ngoại và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ  trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ  Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp với Công ty Cổ phần Giới thiệu Văn hóa Nghệ thuật Đông Đô tổ chức chương trình nghệ thuật “Viet Nam Dream – Giấc mơ Việt” do nghệ sĩ Fan Yang, quốc tịch Canada, trình diễn nghệ thuật bong bóng kết hợp với nghệ thuật Chèo truyền thống của Việt Nam.
- Thời gian và địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật “Viet Nam Dream – Giấc mơ Việt”: từ ngày 15 tháng 12 năm 2013 đến ngày 15 tháng 12 năm 2014 tại Rạp Đại Nam, Nhà hát Chèo, 89 Phố Huế, Hà Nội.
Điều 2. Toàn bộ chi phí liên quan đến chương trình biểu diễn do Công ty Cổ phần Giới thiệu Văn hóa Nghệ thuật Đông Đô và nghệ sỹ Fan Yang chi.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như điều 3;
-Bộ trưởng (để b/c);
-TT Vương Duy Biên;
-Lưu: VT, HTQT, NXĐ.7.
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý