Văn bản

Gửi Ban Tuyên giáo Trung ương về việc chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

  • Số/ký hiệu: 1819/BVHTTDL-NTBD
  • Ngày ban hành: 07/06/2012
  • Cơ quan ban hành: Bộ VH,TT&DL
  • Loại văn bản: Công văn
  • Tập tin đính kèm: 140813074903.doc
Toàn văn:

B Ộ   V Ă N   H O Á,  T H Ể   T H A O   V À   D U   L Ị C H

 

Số: 1819/BVHTTDL-NTBD

 

V/v chấn chỉnh hoạt động biểu diễn 
nghệ thuật, trình diễn thời trang.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  07  tháng  6  năm 2012


 
 Kính gửi: Ban Tuyên giáo Trung ương
 
Hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang trong thời gian vừa qua diễn ra phong phú, đa dạng, nhiều chương trình có chất lượng tốt đã đáp ứng được một phần nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của khán giả, tuy nhiên còn một số bất cập và sai phạm gây bức xúc, phản ứng gay gắt của dư luận trong thời gian vừa qua. Ngày 16 tháng 4 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL, yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước tăng cường công tác quản lý, công tác thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. 

Ngày 18 tháng 5 năm 2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 3 đầu cầu Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham dự của đông đảo các cơ quan quản lý nhà nước, phóng viên báo chí, truyền hình và các tổ chức, cá nhân, nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật. Tại Hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những nguyên nhân, giải pháp nhằm hạn chế những sai phạm trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Nhiều đại biểu tham dự cuộc họp đã lên tiếng phê phán gay gắt một số trang báo điện tử và tạp chí, đăng tải quá nhiều hình ảnh nghệ sĩ, người mẫu sử dụng trang phục, hóa trang không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Để hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang đi vào nề nếp, nhằm hạn chế những sai phạm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin báo cáo và trân trọng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương có ý kiến chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp thực hiện một số nội dung như sau:

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang được quy định trong: Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng; Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT, ngày 02 tháng 7 năm 2004 ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và Nghị định số 75/2010/NĐ-CP, ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa. Nội dung tuyên truyền, phổ biến đề nghị nhấn mạnh quy định về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và các quy định về chế tài xử phạt trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

- Khi viết bài phản ánh hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân cần thông tin trung thực, chính xác, lựa chọn hình ảnh đăng tải và xử lý kỹ thuật đối với các hình ảnh không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam trước khi phát sóng hoặc đăng bài. Không đăng, phát hình ảnh nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, người mẫu sử dụng trang phục, hóa trang không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc trên trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. 

- Không đăng ảnh và phỏng vấn khi các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, người mẫu đang bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa về các hành vi sử dụng trang phục, hóa trang không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc; sử dụng các phương tiện kỹ thuật để thay giọng hát thật của người biểu diễn (hát nhép) và thay thế cho các tiết mục biểu diễn nhạc cụ (nhạc nhái. 

- Trường hợp cơ quan báo chí, phóng viên phát hiện, có tư liệu về các sai phạm trong biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, đề nghị gửi tư liệu về cơ quan thanh tra có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin báo cáo và rất mong sự chỉ đạo kịp thời của Ban Tuyên giáo Trung ương nhằm chấn chỉnh và góp phần làm lành mạnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang theo đúng quy định của pháp luật./. 
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;  
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, NTBD

 BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

Hoàng Tuấn Anh


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý