Văn bản

Quyết định ngày 01 tháng 11 năm 2013 Về việc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đón nghệ sĩ và tổ chức chương trình nghệ thuật “KOREA-VIETNAM JOIN RECTTAL’’

  • Số/ký hiệu: 3873/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 01/11/2013
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
Toàn văn:

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ  trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đón nghệ sỹ Hàn Quốc tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật “KOREA-VIETNAM JOIN RECTTAL’’ nhằm giới thiệu các tác phẩm của các nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc:
Thời gian và địa điểm: 20h00, ngày 08 và 09/11/2013 tại Phòng Hòa nhạc, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Kinh phí: Chi phí ăn, ở, đi lại do các nghệ sỹ tự chi trả. Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh chịu phí tổ chức chương trình (trích từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của Nhạc viện).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, HTQT, VTA.10.

 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý