Văn bản

GIẤY PHÉP Cho thí sinh tham dự cuộc thi “Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2016 - Miss Tourism International 2016”

  • Số/ký hiệu: 516/GP-NTBD
  • Ngày ban hành: 14/12/2016
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Công văn
Toàn văn:

CỤC TRƯỞNG CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN
 
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 4148/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Nghệ thuật biểu diễn;
Xét đề nghị ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Công ty TNHH Truyền thông Elite Việt Nam đề nghị cho phép thí sinh tham dự cuộc thi “Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2016 - Miss Tourism International 2016” tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Quản lý biểu diễn,
 
CHO PHÉP:
Điều 1. Công ty TNHH Truyền thông Elite Việt Nam đưa thí sinh Phạm Thị Thùy Linh (đạt Nhì cuộc thi “Siêu mẫu 2010”, Giấy Chứng minh nhân dân số 024504431 và Hộ chiếu Việt Nam số B3395484) tham dự cuộc thi “Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2016 - Miss Tourism International 2016”, được tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia, thời gian từ ngày 14 tháng 12 năm 2016 đến ngày 02 tháng 01 năm 2017.
Điều 2. Yêu cầu Công ty TNHH Truyền thông Elite Việt Nam, thí sinh có tên tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đúng nội dung Giấy phép và các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và quy định pháp luật có liên quan./.
 
Nơi nhận:
- Tổ chức đề nghị tại Điều 1;
- Thanh tra Bộ (để phối hợp);
- Lưu: VT, PQLBD, MVD(05).
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội;
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd@cucnghethuatbieudien.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý