Văn bản

Giấy phép Cho thí sinh tham dự cuộc thi “Nữ hoàng Du lịch Quốc tế của năm 2016 - Miss Tourism Queen of the Year International 2016”

  • Số/ký hiệu: 484/GP-NTBD
  • Ngày ban hành: 30/11/2016
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH & CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN
  • Loại văn bản: Công văn
Toàn văn:

CỤC TRƯỞNG CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 4148/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Nghệ thuật biểu diễn;
Xét đề nghị ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Công ty TNHH Truyền thông Elite Việt Nam đề nghị cho phép thí sinh tham dự cuộc thi “Nữ hoàng Du lịch Quốc tế của năm 2016 - Miss Tourism Queen of the Year International 2016” tổ chức tại Thượng Hải, Trung Quốc;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Quản lý biểu diễn,
 
CHO PHÉP:
Điều 1. Công ty TNHH Truyền thông Elite Việt Nam đưa thí sinh Hoàng Thu Thảo (đạt danh hiệu Á hoàng 1 “Nữ hoàng Trang sức Việt Nam lần VII - 2015”, Giấy Chứng minh nhân dân số 031194000335 và Hộ chiếu Việt Nam số C1898683) tham dự cuộc thi “Nữ hoàng Du lịch Quốc tế của năm 2016 - Miss Tourism Queen of the Year International 2016”, được tổ chức tại Thượng Hải, Trung Quốc, thời gian từ ngày 02 tháng 12 năm 2016 đến ngày 18 tháng 12 năm 2016.
Điều 2. Yêu cầu Công ty TNHH Truyền thông Elite Việt Nam, thí sinh có tên tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đúng nội dung Giấy phép và các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và quy định pháp luật có liên quan./.
 
Nơi nhận:
- Tổ chức đề nghị tại Điều 1;
- Thanh tra Bộ (để phối hợp);
- Lưu: VT, PQLBD, MVD(05).
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý