Văn bản

Quyết định ngày 29 tháng 11 năm 2013 Về việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ “Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam”

  • Số/ký hiệu: 4225/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 29/11/2013
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
Toàn văn:

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Kế hoạch hợp tác văn hóa, nghệ thuật giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia giai đoạn 2012-2017;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế ;
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật thuộc Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế đón và tổ chức biểu diễn cho đoàn 30 nghệ sĩ thuộc Bộ Văn hóa và Nghệ thuật, trong khuôn khổ “Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam”
Thời gian: từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 12 năm 2013
Địa điểm: tại tỉnh Sóc Trăng và Bến Tre
Điều 2. Kinh phí:
- Phía Campuchia chịu chi phí đi, về hành trình quốc tế và chi phí chuẩn bị trong nước.
- Trung tâm Tổ chức biểu diễn Nghệ thuật đài thọ ăn, ở, đi lại nội địa, tặng phẩm, thù lao tập luyện và biểu diễn cho đoàn, phiên dịch, in ấn quảng cáo, địa điểm biểu diễn, chiêu đãi, lễ tân đón tiếp, thăm quan, thù lao làm ngoài giờ cho cán bộ của Trung tâm và các chi phí khác liên quan (từ nguồn ngân sách hoạt động sự nghiệp 2013 của Trung tâm).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT

 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý