Văn bản

Quyết định V/v đón nghệ sĩ múa Ukraine biểu diễn và dàn dựng tiết mục tại Việt Nam

  • Số/ký hiệu: 2053/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 10/06/2016
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
Toàn văn:

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ- BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Nhà hát Nhạc,Vũ, Kịch Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam đón Bà Nadia Liubynsova, nghệ sĩ múa quốc tịch Ukraine sang Việt Nam biểu diễn và phối hợp với Nhà hát dàn dựng các tiết mục ba lê cổ điển.
- Thời gian : từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6 năm 2016
- Địa điểm: Nhà hát Nhạc,Vũ, Kịch Việt Nam
Điều 2. Kinh phí:
- Bà Nadia Liubyntsova chi trả chi phí tiền vé máy bay quốc tế khứ hồi và toàn bộ chi phí liên quan đến chuyến đi.
- Nhà hát Nhạc,Vũ, Kịch Việt Nam chi trả tiền ăn, ở và bồi dưỡng làm việc tại Việt Nam (trích từ nguồn kinh phí thường xuyên của đơn vị).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, LMĐ (8).
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội;
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd@cucnghethuatbieudien.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý