Văn bản

Quyết định V/v Tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 2 năm 2016

  • Số/ký hiệu: 1980/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 03/06/2016
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
Toàn văn:

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế và Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ đạo Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật (Cục Nghệ thuật Biểu diễn) phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội đón huấn luyện viên Yoga Ấn Độ và tổ chức các buổi trình diễn nghệ thuật Yoga, nhân Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 2 được tổ chức tại Việt Nam. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam cùng Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội đồng tổ chức chương trình tại Hà Nội.
Thời gian: Từ ngày 18/6/2016 đến ngày 03/7/2016.
Địa điểm: tại Hà Nội, Phú Thọ, Nghệ An, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Khánh Hòa và một số tỉnh thành khác của Việt Nam.
Thời gian và địa điểm tại Hà Nội: Ngày 26 tháng 6 năm 2016 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, số 30 phố Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội.
Điều 2. Về kinh phí:
- Phía Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam chịu chi phí: Địa điểm tổ chức biểu diễn, tổ chức họp báo, giao thông đi lại nội địa và các chi phí cá nhân khác liên quan đến Huấn luyện viên và các Học viên tham gia trình diễn.
- Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật chịu trách nhiệm phối hợp tổ chức chương trình, chi phí lễ tân, tuyên truyền quảng bá cho sự kiện và chi phí khác liên quan đến tổ chức biểu diễn (trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp 2016 của Trung tâm).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật Biểu diễn) và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, NXĐ (8).
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội;
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd@cucnghethuatbieudien.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý