Văn bản

GIẤY PHÉP Cho tổ chức, cá nhân nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

  • Số/ký hiệu: 1893/GP-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 25/05/2016
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Công văn
Toàn văn:

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, khấu;
Căn cứ Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ;
Xét đề nghị ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Công ty TNHH cổng Ý Tưởng;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
CHO PHÉP:
Điều 1. Công ty TNHH cổng Ý Tưởng mời ông Alok Achkar Peres Petrillo (Hộ chiếu Brasil số FK123401, cấp ngày 14/5/2014) và ông Agustin Servente (Hộ chiếu Argentina số AAD214596, cấp ngày 24/7/2015) tham gia biểu diễn nghệ thuật trong chương trình “Đà Nẵng Thành phố tôi yêu - The city I love”.
- Thời gian: Ngày 04 tháng 6 năm 2016.
- Địa điểm: Khách sạn Holidat Beach, 300 Võ Nguyên Giáp, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
Điều 2. Công ty TNHH cổng Ý Tưởng thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 15/2016/NĐ-CP.
Điều 3. Nghiêm cấm Công ty TNHH cổng Ý Tưởng ủy quyền, chuyển nhượng, cho mượn, cho thuê Giấy phép này dưới mọi hình thức.
Điều 4. Yêu cầu Công ty TNHH cổng Ý Tưởng, các nghệ sỹ có tên tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đúng nội dung Giấy phép và các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; Thông tư số 01/2016/TT- BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và quy định pháp luật có liên quan./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thanh tra Bộ (để thực hiện);
- Lưu: VT, NTBD, MVD(05).
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội;
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd@cucnghethuatbieudien.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý