Văn bản

Quyết định V/v đón và tổ chức biểu diễn nghệ thuật cho đoàn nghệ thuật nước ngoài

  • Số/ký hiệu: 1853/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 25/05/2016
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
Toàn văn:

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, khấu;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế và Cục Nghệ thuật biếu diễn chỉ đạo Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) phối hợp với Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam - Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đón và tổ chức biểu diễn cho đoàn nghệ sĩ nước ngoài (08 người) tham gia biểu diễn nghệ thuật tại vở kịch múa “800 năm hẹn ước”.
Thòi gian và địa điểm biểu diễn:
- Ngày 02 tháng 6 năm 2016 tại Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh
- Ngày 07 tháng 6 năm 2016 tại Nhà hát Lớn Hà Nội
Điều 2. Kinh phí: Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam chịu chi trả toàn bộ thù lao nghệ sĩ, vé máy bay quốc tế, ăn, ở, chi phí công tác tổ chức biểu diễn.
Điều 3. Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép tố chức biếu diễn nghệ thuật theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn), Giám đốc Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật và điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Ban quản lý Nhà hát lớn Hà Nội và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- T
T Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, LMĐ (8).
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội;
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd@cucnghethuatbieudien.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý