Văn bản

Quyết định ngày 20 tháng 11 năm 2013 Về việc tổ chức chương trình hòa nhạc “Đặng Thái Sơn trong âm thanh mới thế kỷ XX”

  • Số/ký hiệu: 4079/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 20/11/2013
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
Toàn văn:

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) phối hợp với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kenny tổ chức chương trình hòa nhạc “Đặng Thái Sơn trong âm thanh mới thế kỷ XX”.
- Thời gian: 20h00 ngày 04 tháng 12 năm 2013.
- Địa điểm: Nhà hát Lớn Hà Nội
Điều 2. Về kinh phí:
Toàn bộ chi phí liên quan đến buổi biểu diễn bao gồm kinh phí tổ chức chương trình hòa nhạc, chi phí đi lại, ăn, ở, thù lao cho các nghệ sỹ do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kenny chịu trách nhiệm.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật và Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kenny chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh;
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT


 
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý