Văn bản

Quyết định V/v đón và tổ chức biểu diễn nghệ thuật cho đoàn nghệ thuật Cô-lôm-bi-a

  • Số/ký hiệu: 1423/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 14/04/2016
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
Toàn văn:

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn;
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ đạo Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) đón và tổ chức biểu diễn cho đoàn nghệ thuật Học viện Âm nhạc Thái Bình Dương Chango của Cô-lôm-bi-a (11 người) tại Hà Nội từ ngày 03 đến 05 tháng 5 năm 2016 sau khi kết thúc biểu diễn tại Festival Huế.
- Thời gian biểu diễn: ngày 04 tháng 5 năm 2016.
- Địa điểm biểu diễn: tại Rạp Công nhân (số 42 Tràng Tiền, Hà Nội).
Điều 2. Kinh phí:
- Phía Cô-lôm-bi-a chi vé máy bay khứ hồi trên hành trình quốc tế, ăn, ở, đi lại tại Việt Nam cho đoàn nghệ thuật.
- Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật chịu trách nhiệm chi trả các chi phí liên quan đến hoạt động tổ chức biểu diễn: lễ tân, in ấn, thông tin báo chí và tuyên truyền quảng bá; Thuê địa điểm tổ chức biểu diễn, thiết bị âm thanh, ánh sáng và các chi phí khác có liên quan (trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp 2016 của Trung tâm).
Điều 3. Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật theo đúng quy đinh của pháp luật hiện hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn), các nghệ sỹ, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như Điều 4;
- BT Nguyễn Ngọc Thiện (để báo cáo);
- Lưu: VT, HTQT, PTT (8).
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý