Văn bản

Quyết định V/v đón nghệ sỹ Hoa Kỳ vào Việt Nam biểu diễn

  • Số/ký hiệu: 1420/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 14/04/2016
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
Toàn văn:

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy chế hoạt động đối ngoại và Quyết định so 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Trung tâm Tổ chức biểu diễn (Cục Nghệ thuật biểu diễn) phối hợp với Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Pulse đón 02 nghệ sỹ quốc tịch Hoa Kỳ biểu diễn chương trình “Lễ hội đường chạy săc màu - Color Me Run Hà Nội.
Thời gian: ngày 28 tháng 5 năm 2016.
Điều 2. Kinh phí:
Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Pulse chịu trách nhiệm toàn bộ về kinh phí bao gồm vé máy bay khứ hồi trên hành trình quốc tế, ăn, ở, thù lao nghệ sỹ và tổ chức biểu diễn.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chịu trách nhiệm thi hành Quyết đinh này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, NXĐ.8.
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý