Văn bản

Quyết định V/v Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật đón đoàn nghệ thuật Sri Lanca

  • Số/ký hiệu: 1395/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 12/04/2016
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
Toàn văn:

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 5 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYỂT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Trung tâm Tổ chức Biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) phối hợp với Đại sứ quán Sri Lanca tại Việt Nam đón và tổ chức cho đoàn Múa truyền thống Sri Lanca (gồm 08 người) biểu diễn tại Hà Nội nhân dịp đoàn sang tham dự Festival Huế.
Thời gian và địa điểm: 20h00, ngày 07/5/2016 tại Rạp Hồng Hà, Hà Nội.
Điều 2. Kinh phí:
+ Đại sứ quán Sri Lanca tại Việt Nam chịu chi phí hành trình quốc tế, ăn, ở, đi lại tại Hà Nội và các chi phí liên quan khác cho đoàn.
+ Trung tâm Tổ chức Biểu diễn nghệ thuật (Cục NTBD) chi phí tổ chức lễ tân, tuyên truyền quảng bá sự kiện, thông tin báo chí, in giấy mời, địa điểm tổ chức biểu diễn và các chi phí khác liên quan đến tổ chức biểu diễn (trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp 2016 của Trung tâm).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm Tổ chức Biểu diễn nghệ thuật và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Vương Duy Biên;
-Lưu: VT, HTQT, VTA.8.
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý