Văn bản

Quyết định ngày 24 tháng 10 năm 2013 Về việc đón Đoàn nghệ thuật dân gian quốc gia Ai Cập nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ai Cập

  • Số/ký hiệu: 3657/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 24/10/2013
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
Toàn văn:

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ  trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật phối hợp với Đại sứ quán Ai Cập tại Hà Nội đón Đoàn nghệ thuật dân gian quốc gia Ai Cập (18 người) sang Việt Nam biểu diễn nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Thời gian: Từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 01 năm 2014.
Điều 2. Kinh phí: Đại sứ quán Ai Cập chi tiền vé máy bay  khứ hồi trên hành trình quốc tế cho đoàn. Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chi tiền thuê địa điểm tại Nhà hát Lớn Hà Nội và Hải Phòng; ăn, ở, in giấy mời, quảng cáo, phương tiện đi lại nội địa, tiền bồi dưỡng làm ngoài giờ cho cán bộ phục vụ đoàn từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên năm 2014 của Trung tâm.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);

-TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, NXĐ.10

 
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội;
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd@cucnghethuatbieudien.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý