Văn bản

Quyết định ngày 17 tháng 9 năm 2013 Về việc Thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc 2013 tại Hải Phòng

  • Số/ký hiệu: 3194/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 17/09/2013
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
Toàn văn:

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 2857/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng tổ chức Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc 2013 vào trung tuần tháng 10 năm 2013 tại thành phố Hải Phòng;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc- 2013 vào trung tuần tháng 10 năm 2013 tại thành phố Hải Phòng gồm:
1. Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn – Phó trưởng ban Thường trực
3. Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng – Phó trưởng ban
4. Ông Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam - Ủy viên
5. Ông Nguyễn Hải Anh, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên
Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc tổ chức Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc 2013 vào trung tuần tháng 10 năm 2013 tại thành phố Hải Phòng.
Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo lấy từ nguồn kinh phí tổ chức Cuộc thị thuộc kinh phí sự nghiệp năm 2013 của Cục Nghệ thuật biểu diễn theo quy định hiện hành. Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và những người có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như điều 4;
-Bộ trưởng;
-TT Hồ Anh Tuấn;
-Lưu: VT, NTBD, Thg 12
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội;
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd@cucnghethuatbieudien.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý