Văn bản

Quyết định ngày 10 tháng 12 năm 2012 Về việc tổ chức chương trình Đếm ngược chào năm mới 2013

  • Số/ký hiệu: 4836/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 10/12/2012
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
Toàn văn:

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
 Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,
 
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn, Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam và Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội quản lý tổ chức Chương trình Đếm ngược chào năm mới 2013 kết hợp xúc tiến, quảng bá văn hóa, du lịch, thể thao Việt Nam.
Địa điểm: tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Nhà hát Lớn).
Thời gian: Đêm giao thừa năm mới ngày 31 tháng 12 năm 2012.
Điều 2. Toàn bộ kinh phí thực hiện từ nguồn vốn xã hội hóa.
 Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,
Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam, Giám đốc Ban Quản lý Nhà hát lớn Hà Nội và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- UBND TP Hà Nội;
- Lưu: VT, HTQT
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý